Hỗ trợ thiết chế văn bóa thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới năm 2019

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 3103/UBND-VP chỉ đạo nội dung liên quan đến hỗ trợ thiết chế văn hóa thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thông mới năm 2019.

Tiếp tục tăng cường công tác diệt trừ cây Mai dương trong năm 2019 04/01/2019, 07:19

Thực hiện Công văn số 11313/UBND-NN&MT ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh vê việc giải quyết kiến nghị của Sở NN&PTNT về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 59917/KH-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát cây Mai dương xâm hại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; ngày 02/01/2019, UBND huyện có Công văn số 19/UBND-VP chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác diệt trừ cây Mai dương trong năm 2019.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Theo đó, UBND huyện giao Ban chỉ đạo diệt trừ cây Mai dương huyện phối hợp với Phòng NN&PTNT, các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, tập huấn, phát động diệt trừ cây Mai dương, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu bố trí, đảm bảo kinh phí cho công tác diệt trừ cây Mai dương năm 2019 của các đơn vị. 

Xem chi tiết văn bản tại đây

Lê Chí Quyết

Xem tất cả
Quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu (16/07/2019, 16:44)

Quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu được phổ biến, áp dụng trong hệ thống tổ chức chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, các tổ chức, cá nhân có trồng ngô hoặc các cây trồng khác bị sâu keo mùa thu gây hại trên lãnh thổ Việt Nam.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn