Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, Đắk Lắk. 28/02/2019, 16:09

Ngày 21/02/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh ban hành Thông báo số 45/TB-TTĐG thông báo việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông,

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Nội dung cụ thể như sau: 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Bông.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 04 thửa đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, Đắk Lắk.

4. Tổng giá khởi điểm: 4.847.000.000 đồng. 

5. Thời gian, đia điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 15/03/2019.

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ; tiền đặt trước từ 48.000.000 đồng đến 231.000.000 đồng tùy theo thửa đất.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian từ ngày thông báo đến 17h ngày 15/3/2019 tại Trung tâm dịch đấu giá tài sản; 

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 38, Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm giấy tờ tùy thân.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08h00 ngày 19/03/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Krông Kmar. 

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức:  Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Phương thức: Phương thức trả giá lên;

Xem chi tiết thông báo tại đây

VP.

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn