Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông 07/01/2019, 07:37

Ngày 07/01/2018, UBND huyện có Thông báo số 05/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, cụ thể: 

1. Thời gian tiếp: 02 ngày trong tháng vào ngày 14 (thứ hai) và ngày 20 (thứ 2) tháng 01/2019.

- Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00;

- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00;

2. Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân huyện Krông Bông.

Các tin khác
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn