Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông 07/01/2019, 07:30

Ngày 07/01/2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 07/TB-UBND về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông. 

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tiếp công dân vào ngày 12 và 20 hàng tháng, trường hợp ngày tiếp công dân trùng ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Xem chi tiết Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện tại đây.

Các tin khác
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn