131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
71 Thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
72 Thủ tục giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
73 Tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
74 Hồ sơ tách, nhập thửa đất, đo đạc chỉnh lý biến động bản đồ Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
75 Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
76 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
77 Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
78 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
79 Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp, hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thê đất nông nghiệp Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
80 Ghi nợ tiền sử dụng đất (đối với trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn