131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án (Thu hồi đất theo quy định tại khoản 1, Điều 38, Luật Đất đai) Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
62 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
63 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
64 Thừa kế quyền sử dụng đất (đối với đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
65 Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
66 Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
67 Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
68 Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
69 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
70 Thủ tục xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn