131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
51 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh sản xuất rượu thủ công cho làng nghề Phòng Tài chính kế hoạch Lĩnh vực thương mại
52 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Tài chính kế hoạch Lĩnh vực thương mại
53 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Phòng Tài chính kế hoạch Lĩnh vực thương mại
54 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Phòng Tài chính kế hoạch Lĩnh vực thương mại
55 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
56 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
57 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký thế chấp Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
58 Điều chỉnh sai sót trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
59 Xóa đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
60 Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn