131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
31 Thủ tục lập danh sách trợ cấp đối tượng trẻ em lang thang kiếm sống Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
32 Thủ tục lập danh sách trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
33 Miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách theo quyết định 117, 118, 1150 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
34 Hồ sơ chế độ trợ cấp tuất hàng tháng cho vợ (chồng) liệt sỹ lấy chồng (vợ) khác Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
35 Hồ sơ cấp sổ ưu đãi Giáo dục - Đào tạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
36 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
37 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
38 Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
39 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người giúp đỡ cách mạng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
40 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lục lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn