131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
22 Tiếp nhận hồ sơ người có công chuyển đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
23 Thủ tục xác nhận chế độ người tham gia kháng chiến tại chiến trường B, C, K theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
24 Thủ tục lập danh sách được hưởng chế độ cho người hoạt động trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ và con đẻ của họ bị nhiểm hậu quả chất độc hoá học Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
25 Thủ tục lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
26 Thủ tục lập danh sách đối tượng thương, bệnh binh được cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
27 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Phòng tài nguyên môi trường Lĩnh vực tài nguyên môi trường
28 Thủ tục lập danh sách đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
29 Thủ tục lập danh sách đối tượng người có công với cách mạng từ trần (mai táng phí) Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
30 Thủ tục lập danh sách đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn