131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
121 Thành lập trường mầm non Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
122 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
123 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
124 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
125 Sáp nhập, chia, tách trường mầm non Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
126 Giải thể trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
127 Giải thể trường tiểu học Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
128 Giải thể trường mầm non Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
129 Cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
130 Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) Phòng Giáo dục - Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn