131 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chứng thực văn bản phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản Phòng tư pháp Lĩnh vực tư pháp
2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng Phòng tư pháp Lĩnh vực tư pháp
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài, chứng thực chữ ký của người dịch, văn bản từ tiếng nước ngoài sáng tiếng Việt hoặc từ tiếng việt sáng tiếng nước ngoài Phòng tư pháp Lĩnh vực tư pháp
4 Chứng thực chữ ký người dịch Phòng tư pháp Lĩnh vực tư pháp
5 Đình chỉ thi hành án; Tạm đình chỉ thi hành án;Trả đơn yêu cầu thi hành án; Hoãn thi hành án;trả lại đơn yêu cầu thi hành án Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
6 Tiêu hủy tang vật; thu hồi quyết định thi hành án; Ủy thác thi hành án Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
7 Nhận bản án; quyết định của toàn án, nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự,thi hành án chủ động,thi hành án theo yêu cầu, thanh toán tiền thi hành án dân sự;thu phí thi hành án dân sự;kết thúc thi hành án dân dự. Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
8 Cưỡng chế giao nhà, cưỡng chế giao quyền sử dụng đất,cưỡng chế giao vật, tài sản, cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
9 Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự Công an huyện Lĩnh vực thi hành án
10 Thủ tục xử lý đơn thư Công an huyện Lĩnh vực thi hành án

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn