Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục lập danh sách đối tượng người có công với cách mạng từ trần (mai táng phí)
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1: Gia đình có thân nhân bị chết làm hồ sơ  nộp về UBND xã, phường, thị trấn; Cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh & Xã hội tại xã, phường, thị trấn tổng hợp danh sách về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố; Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội tổng hợp hồ sơ nộp về Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

Bước 2: Đối tượng nhận Quyết định và nhận trợ cấp một lần theo quy định của Nhà nước tại UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân hoặc Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng; Biên bản họp gia đình họ tộc (nếu đã chết trước 01/01/1995); Giấy chứng nhận hoặc bằng Huân, Huy chương (bản sao có công chứng) hoặc bằng Tổ quốc ghi công nếu đối tượng là liệt sĩ  hy sinh trước ngày 30/04/1975; Giấy xác nhận của thi đua khen thưởng cấp huyện
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận và Danh sách đối tượng được hưởng mai táng phí.
Mẫu đơn, tờ khai Bản khai cá nhân (Mẫu số 09-KC1); Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng (Mẫu số 11); Các mẫu nêu trên được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT/BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng)
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT, ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng;

- Thông tư số 07/2006/TT/BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn