Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục lập danh sách đối tượng thương, bệnh binh được cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối tượng thương, bệnh binh lập hồ sơ nộp về Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố lập danh sách nộp về Sở Lao động - Thương binh & Xã hội .

Bước 2: Đối tượng nhận Quyết định và nhận trợ cấp một lần theo quy định của Nhà nước tại UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và công cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng; Giấy chỉ định của Sở Y tế (nếu có)
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận và Danh sách đối tượng thương, bệnh binh được cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình)
Mẫu đơn, tờ khai Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và công cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (Mẫu số 03-CSSK) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT, ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 13/07/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT, ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn