Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục lập danh sách được hưởng chế độ cho người hoạt động trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ và con đẻ của họ bị nhiểm hậu quả chất độc hoá học
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Đối tượng hưởng chế độ chính sách nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn. Cán bộ Lao động - Thương binh & Xã hội xã, phường, thị trấn chuyển hồ sơ lên Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội tổng hợp hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Bước 2: Đối tượng nhận Quyết định và nhận trợ cấp một lần theo quy định của Nhà nước tại UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (mẫu số 7-HH1); Bản khai cá nhân (mẫu số 7-HH2); Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, của cấp xã (mẫu số 7-HH3); Một trong các giấy tờ có cơ sở pháp lý để xác định có tham gia hoạt động kháng chiến trong vùng bị rải chất độc hóa học thời gian từ 8/1961 đến 30/04/1975; Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên (nếu vô sinh), hoặc giấy xác nhận có con dị dạng, dị tật của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận và Danh sách đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Mẫu đơn, tờ khai Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Bản khai cá nhân; Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, của cấp xã; Các mẫu nêu trên được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT/BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Căn cứ pháp lý

     - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

     - Thông tư số 07/2006/TT/BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

     - Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng)
File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn