Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xác nhận chế độ người tham gia kháng chiến tại chiến trường B, C, K theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối tượng nộp hồ sơ về UBND xã, phường, thị trấn; Cán bộ Lao động - Thương binh & Xã hội xã, phường, thị trấn tổng hợp hồ sơ nộp về Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố; Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội tổng hợp hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

Bước 2: Đối tượng nhận Quyết định và nhận trợ cấp một lần theo quy định của Nhà nước tại UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân mẫu số 1A, 2A (còn sống) và mẫu 1B, 2B (từ trần); Giấy ủy quyền (từ trần); Bản trích sao lý lịch của đối tượng Biên bản hội nghị liên tịch; Biên bản hội nghị BCH hội cựu chiến binh Công văn của UBND xã, thị trấn. Một trong các giấy tờ có cơ sở pháp lý để xác định được thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận và Danh sách chế độ người tham gia kháng chiến tại chiến trường B, C, K.
Mẫu đơn, tờ khai Bản khai cá nhân Mẫu số 1A, 2A (còn sống) và Mẫu 1B, 2B (từ trần); Bản trích sao lý lịch của đối tượng (Mẫu 2C); Giấy ủy quyền (Mẫu số 04) (từ trần); Biên bản hội nghị liên tịch (Mẫu số 05); Biên bản hội nghị BCH hội cựu chiến binh (Mẫu số 06); Công văn của UBND xã, thị trấn (Mẫu số 7A). Các mẫu trên được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của liên Bộ: Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của liên Bộ: Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.
Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của liên Bộ: Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg;

- Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của liên Bộ Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn