Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị đưa người vào Trung tâm.

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Lực lượng Công an khi phát hiện đối tượng thì lập biên bản và hồ sơ theo trình tự như sau: Chậm nhất trong thời hạn 6 ngày, kể từ ngày đưa đối tượng vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh, cơ quan Công an huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thiện hồ sơ của đối tượng để gửi đến Thường trực Hội đồng tư vấn. Chậm nhất trong thời hạn 6 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, thường trực Hội đồng tư vấn phối hợp với Công an cùng cấp thẩm tra hồ sơ, thu thập tài liệu, hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra Hội đồng tư vấn xét duyệt và làm văn bản trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người có hành vi vi phạm pháp luật. Chậm nhất trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Hội đồng tư vấn, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định việc đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi cơ sở chữa bệnh nhận được quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người có hành vi vi phạm pháp luật, thì cơ sở chữa bệnh phải chuyển người đó ra khỏi khu vực lưu trú tạm thời để thực hiện quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Bước 3: Hội đồng Tư vấn về việc đưa người vào Trung tâm. Quyết định đưa người vào Trung tâm. Thi hành quyết định đưa người vào Trung tâm

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật; Biên bản xét nghiệm chất ma túy có kết quả dương tính; Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời; Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định; Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); Quyết định đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh của Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố. 
Số lượng hồ sơ 03 bộ
Thời hạn giải quyết 24 giờ làm việc kể từ khi hoành thành hồ sơ đầy đủ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Mẫu đơn, tờ khai Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật (Mẫu số 1/CSC3); Biên bản xét nghiệm chất ma tuý (Mẫu số 2/CSCB); Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh (Mẫu số 3/CSCB); Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định (Mẫu số 4/CSCB); Quyết định về việc đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh (Mẫu số 5/CSCB), Biên bản về việc thi hành Quyết định về việc đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh (Mẫu số 6/CSCB) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005 của liên Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Công an về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5/4/2005 của Chính phủ quy định về việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.

- Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005 của liên Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Công an về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn