Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh sinh viên
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân đối tượng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cán bộ công chức của phóng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện,  thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ theo trình tự quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại kịp thời.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố trình Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh xem xét cấp lại sổ.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ Đơn của đối tượng được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào đơn. Giấy xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố
Số lượng hồ sơ 03 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH 21/07/2006 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn