Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Đưa đối tượng nghiện ma tuý, gái mại dâm vào trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố vào các ngày làm việc trong tuần. Khi công chức tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận trả kết quả thủ tục hành chính tại phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội vào các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần hồ sơ Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật; Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại trung tâm giáo dục lao động xã hội; Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định; Quyết định việc đưa vào lưu trú tạm thời tại tại trung tâm giáo dục lao động xã hội; Biên bản về việc giao nhận hồ sơ người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại trung tâm giáo dục lao động xã hội; Biển bản xét nghiệm chất ma tuý (đối với người nghiện ma tuý)
Số lượng hồ sơ 03 bộ
Thời hạn giải quyết 15 làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Mẫu đơn, tờ khai Hồ sơ trẻ em (Phụ lục số 1); Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (Phụ lục số 2);  Giấy xác nhận học sinh (Do trường học xác nhận) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 6 tháng 10 năm 2008.
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP, ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện quyết định số 19/2004/QĐ-TTG ngày 12/02/2004 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010. 

- Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5/4/2005 của Chính phủ quy định về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn