Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xử lý đơn thư
Cơ quan thực hiện Công an huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực thi hành án
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Ban Thanh tra nhân dân thuộc UBND xã, phường, thị trấn. Khi đến nộp hồ sơ đơn thư khiếu nại, trong đơn phải nêu rõ ngày tháng năm, họ tên, địa chỉ của người khiếu nại, nội dung, lý do, yêu của người khiếu nại và phải có chữ  ký của người khiếu nại. Công chức tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo kiểm tra lại nội dung của đơn thư. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, rõ ràng thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính (trừ ngày lễ và chủ nhật).

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận Ban thanh tra nhân dân thuộc UBND xã, phường, thị trấn. Thời gian trả lời đơn thư: ghi trong giấy hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần hồ sơ Đơn thư khiếu nại, tố cáo; Chứng cứ  liên quan
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Mẫu đơn, tờ khai Đơn khiếu nại - Mẫu số 32 ban hành kèm theo Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ: “V/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Căn cứ pháp lý

- Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2004.

- Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ: “V/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.
File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn