Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Tiêu hủy tang vật; thu hồi quyết định thi hành án; Ủy thác thi hành án
Cơ quan thực hiện Công an huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực thi hành án
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiêu huỷ tang vật: Sau khi lập hồ sơ thi hành án xong, chấp hành viên tổ chức thành lập hội đồng tiêu huỷ để tiêu huỷ vật chứng, tang vật như bản án đã tuyên. Chấp hành viên ấn định ngày tiêu huỷ để mời hội đồng tiêu huỷ tham gia và đồng thời đề nghị xuất kho tài sản, tang vật để hội đồng chứng kiến và tiêu huỷ.

Bước 2: Thu hồi quyết định thi hành án: Sau khi ra quyết định  thi hành án, nếu chấp hành viên tổ chức thi hành xác định được người phải thi hành án đã chuyển đến địa phương khác cư trú và không để lại tài sản nào thì cơ quan thi hành án ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án để uỷ thác cho cơ quan thi hành án địa phương nơi có người phải thi hành án đang cư trú thi hành tiếp.

Bước 3: Uỷ thác thi hành án: Khi cơ quan thi hành án nhận được bản án, quyết định của toà án chuyển tới hoặc đơn yêu cầu thi hành án kèm theo bản án, quyết định toà án của người được thi hành án chuyển tới nhưng trong quá trình thụ lý hồ sơ cơ quan thi hành án xác định được người phải thi hành án đã chuyển đến địa phương khác cư trú và không để lại tài sản nào thì cơ quan thi hành án ra quyết định uỷ thác cho cơ quan thi hành án địa phương nơi có người phải thi hành án đang cư trú thi hành tiếp.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần hồ sơ Quyết định thành lập hội đồng tiêu huỷ. Giấy đề nghị xuất kho tài sản, tang vật. Biên bản tiêu huỷ. Quyết định thu hồi quyết định thi hành án. Bản án, quyết định của toà án. Đơn yêu cầu thi hành án. Quyết định uỷ thác. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc tiêu huỷ, thu hồi, uỷ thác thi hành án
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Lệ phí 50.000đ cho Chủ tịch Hội đồng và 40.000đ cho mỗi Uỷ viên của Hội đồng.
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Quyết định kết thúc việc thi hành án.
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14/01/2004 (căn cứ vào điều 31).

- Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

- Quyết định số 09/2007/QĐ - BTP ngày 8/10/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004 /QĐ –BTP này 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án.

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn