Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch
Cơ quan thực hiện Phòng tư pháp
Lĩnh vực Lĩnh vực tư pháp
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người dịch chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố. Khi người dịch đến đề nghị chứng thực chữ ký, Công chức Tư Pháp - Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, văn bản do người dịch xuất trình. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì yêu cầu người dịch ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Công chức thực hiện chứng thực ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực; địa điểm chứng thực; số giấy tờ tùy thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi cấp; chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực; sau đó ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và giải thích cho công dân, tổ chức nếu hồ sơ có dấu hiệu vi phạm, gian dối thì lập biên bản tạm giữ giấy tờ, phối hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Người dịch nhận bản dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố, công chức trả bản dịch và thu lệ phí theo quy định. Thời gian trao trả bản dịch trong ngày làm việc.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần hồ sơ Gồm giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác; Giấy tờ, văn bản mà người dịch đã dịch và sẽ ký vào đó; số lượng hồ sơ theo yêu cầu của người dịch.
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết Trong buổi sáng hoặc buổi chiều ngày làm việc (Nếu số lượng lớn bản sao được hẹn không quá 03 ngày làm việc).
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Lệ phí Mức thu lệ phí 5.000đ/ 01 chữ ký.
Điều kiện thực hiện  Người dịch có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch; Người dịch có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch; Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.
Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận.
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007.

File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn