Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
Cơ quan thực hiện Phòng tư pháp
Lĩnh vực Lĩnh vực tư pháp
Trình tự thực hiện

        Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

        Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố. Công dân khi đến nộp hồ sơ, người yêu chứng thực phải nộp phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch; hợp đồng đã được soạn thảo sẵn; Xuất trình bản chính và nộp bản chụp giấy tờ tuỳ thân đối với cá nhân, giấy tờ đối với tổ chức; Xuất trình bản chính và nộp bản chụp giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản. Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của văn bản, giấy tờ mà tổ chức, công dân yêu cầu chứng thực: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển  toàn bộ hồ sơ đến Phòng tư pháp để tác nghiệp, viết phiếu hẹn cho người yêu cầu chứng thực.  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

       Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).

        Bước 3: Công dân nhận bản sao chứng thực từ bản chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố, Công chức Tư pháp - Hộ tịch trả bản chính và bản sao chứng thực từ bản chính thu lệ phí theo quy định.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ Hợp đồng đã được soạn thảo sẵn; Bản chụp giấy tờ tuỳ thân đối với cá nhân, giấy tờ đối với tổ chức; Nộp bản chụp giấy tờ để chứng minh quyền sử hữu, quyền sử dụng đối với tài bản trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Lệ phí Lệ phí chứng thực 20.000đ/trường hợp
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Chứng thực hợp đồng, giao dịch
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
  - Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chức, chứng thực.
File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn