Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Chứng thực văn bản phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản
Cơ quan thực hiện Phòng tư pháp
Lĩnh vực Lĩnh vực tư pháp
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

        Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức, cá nhân khi người yêu cầu chứng thực phải nộp phiếu yêu cầu chứng thực văn bản phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản như sau: Xuất trình bản chính và nộp bản chụp giấy tờ tuỳ thân đối với cá nhân;  Xuất trình di chúc và nộp bản chụp giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; Xuất trình giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển  toàn bộ hồ sơ đến Phòng tư pháp để tác nghiệp, viết phiếu hẹn cho người yêu cầu chứng thực. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).

        Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố theo bước sau: Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người đi  chứng thực đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ (hoặc tại chỗ). Công chức trả kết quả yêu cầu người đi chứng thực ký nhận kết quả.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ: Văn bản thoả thuận phân chia di sản, khai nhận di sản; Bản sao chụp giấy tờ tuỳ thân đối với cá nhân; Nộp bản chụp di chúc, bản chụp giấy tờ để chứng minh quyền sử hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. 
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân
Lệ phí Mức thu lệ phí 50.000đ/ Trường hợp.
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện  Văn bản chứng thực.
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

  - Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chức, chứng thực.
File đính kèm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn