Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa học 2018 - 2019 25/12/2018, 16:57

Chiều ngày 24/12/2018, Huyện ủy Krông Bông phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2019 cho 66 đ/c là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Trường học trên địa bàn huyện.    

Trong thời gian 15 tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu 7 học phần với 1.056 tiết học gồm các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa  Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức về quốc phòng - an ninh; các kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể..…

Các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Đỗ Văn Dương,  Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đ/c Đặng Kim  Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Trên cơ sở đó, các đ/c đề nghị học viên thu xếp thời gian và công việc tham gia học tập đầy đủ, đồng thời cần phải xác định động cơ học tập đúng đắn. Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luận tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học.

Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung được mở tại huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ của huyện tham gia học tập nâng cao kiến thức và trình độ lý luận chính trị. Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các Học viên  những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận Chính trị- Hành chính. Củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                                         TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn