Huyện Krông Bông phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển 12/11/2018, 10:08

Huyện Krông Bông hiện có 25 dân tộc cùng chung sống, với 21.011 hộ, 99.469 khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 4.882 hộ, 23.387 khẩu, chiếm tỷ lệ 23, 51%; dân tộc thiểu số khác 2.917 hộ, 16.935 khẩu, chiếm tỷ lệ 17, 02%. Đây là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện đã xác định lấy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và luôn đổi mới phương thức hoạt động một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW, ngày 12 tháng 3 năm 2003 của BCH Trung ương Đảng (khoá IX) và Chương trình số 19-Ctr/TU ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnhxã hội dân chủ, công bằngvăn minh, MTTQVN huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định số 76-QĐ/HU, ngày 17/8/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đối với Đảng ủy các xã, thị trấn;  Nghị quyết số 04-NQ/HU  ngày 27 tháng 12 năm 2016 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020, Chương trình số  26-Ctr/HU Làm theo lời Bác tiết kiệm hướng về cơ sở…đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”… từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mọi tầng lớp xã hội. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã từng bước đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Lễ phát động phong trào "Xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh" xã Khuê Ngọc Điền

Qua tuyên truyền vận động người dân đã đóng góp xây dựng nông thôn mới được 18.246.000.000 đồng tiền mặt, 31.716 ngày công lao động, hiến 46.604m2 đất; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” kết quả có trên 14.250 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 68%); có 94/140 thôn, buôn văn hóa, khu dân cư văn hóa (chiếm tỷ lệ 67%)…

Toàn huyện có 52/52 thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số được các cơ quan, đơn vị tổ chức kết nghĩa; hàng năm vào các dịp lễ, tết các cơ quan, đơn vị kết nghĩa tổ chức đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình làm công tác vận động quần chúng, trong 2 năm 2016 - 2017 đã tặng 9765 suất quà, trị giá trên 1.242 triệu đồng… Các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào xây dựng đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường…

Bà Ngô Thị Hợi - Chủ tịch UBMTTQVN xã Cư Pui cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác Cách mạng”, trong những năm qua UBMTTQ xã luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: Vận động quỹ Vì người nghèo từ năm 2010 – 2017 được 207 triệu đồng, xây dựng được 17 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ làm nhà 167 giai đoạn 2 cho 75 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Các đoàn thể Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh xã đã xây dựng quỹ hội được 644.000.000 đồng…để giúp nhau phát triển kinh tế.

Xã Khuê Ngọc Điền, là một trong những xã thường xuyên có cách làm hay, để thu hút đông đảo quần chúng tham gia vào các phong trào do Mặt trận phát động như: Hàng năm duy trì việc tổ chức lễ phát động “Ủng hộ quỹ vì người nghèo” trong 5 năm từ 2013 – 2018 thu được 221.000.000 đồng; vận động nhân dân hiến 4600 mét đất để xây dựng đường giao thông nông thôn…tổ chức lễ phát động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có 4/12 thôn đăng ký thực hiện mô hình  điểm, tổ chức các đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ những gia đình nghèo gặp khó khăn, cơ nhỡ trong cuộc sống hàng chục triệu đồng…    

Còn ở xã Hòa phong, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng thường xuyên phát triển các nhóm tiết kiệm lồng ghép các chương trình dự án, tiếp tục duy trì  9 nhóm tiết kiệm với 228  thành viên tham gia. Tổng số tiền là 97.000.000đ giúp cho 34 phụ nữ khó khăn vay. Năm 2017, vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 25 triệu cho 02 hội viên vay. Công đoàn cơ sở xã vận động Quỹ tương trợ được 30.200.000 đồng cho 08 đoàn viên khó khăn vay.

Ông Nguyễn Tấn Hưng Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hòa Phong cho biết: Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong những năm qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam xã luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nên nhân dân đã đóng góp quỹ Vì người nghèo được trên 150 triệu đồng, vận động ủng hộ nhân đạo từ thiện, bão lũ thiên tai trên 50 triệu đồng; thực hiện Chương trình 26-CTr/HU tiết kiệm hướng về cơ sở được 141 triệu đồng, kết quả có trên 1.085 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 68%); có 9/12 thôn, buôn văn hóa (chiếm tỷ lệ 75%)…

Có thể nói, trong thời gian qua, MTTQVN các cấp ở huyện Krông Bông đã thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc,  huy động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua cũng như các cuộc vận động tại địa phương./.

                                                                              

                                                                           Mai Viết Tăng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn