Hội nghị Tập huấn công tác thi đua khen thưởng 10/12/2018, 16:17

Sáng ngày 7/12, Phòng Nội vụ huyện Krông Bông đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho các đồng chí là thành viên hội đồng thi đua khen thưởng huyện; cán bộ, công chức, viên chức được phân công phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, UBND 14 xã, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Đắk Lắk triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; đặc biệt là giới thiệu một số điểm mới trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; đồng thời hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua, hoạt động của cụm, khối thi đua; thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; hướng dẫn các văn bản sửa đổi, bổ sung các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra Hội nghị cũng đã giành thời gian để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của của các đại biểu.

Ảnh minh họa, nguồn: baomoi.com

Hội nghị tập huấn nhằm làm tốt hơn về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn toàn huyện, thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác thi đua khen thưởng một cách cụ thể, sát thực, đảm công khai, minh bạch. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo./.

                                                                                       TH

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn