Hội liên hiệp phụ nữ huyện Krông Bông đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội 04/03/2019, 16:03

Trong những năm qua, Hội LHPN huyện đã đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Đặc biệt thực hiện khâu đột phá "Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội” để tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trong công tác tuyên truyền luôn được Hội LHPN huyện đặt lên hàng đầu, nội dung, hình thức tuyên truyền thường xuyên được thay đổi cho phù hợp với từng đối tượng. Đội ngũ BCH phụ nữ huyện thường xuyên bám địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ và tham gia sinh hoạt, giúp cho chị em thấy được những lợi ích khi tham gia vào tổ chức Hội. Ngoài ra, còn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội; tuyên truyền 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, các kiến thức liên quan đến việc xây dựng gia đình, chăm sóc con cái và phát triển kinh tế ...

Hội Phụ nữ các xã, thị trấn ký giao ước thi đua

Ngoài việc chú trọng nội dung tuyên truyền, các cấp Hội còn chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ để hội viên, phụ nữ có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, với nhiều nội dung như: Tổ “liên kết chăn nuôi bò nhốt thâm canh”; CLB “Gia đình hạnh phúc” tại xã Hòa Sơn; tổ “tư vấn cộng đồng” tại xã Yang Reh; CLB “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại xã Cư Đrăm; mô hình “chăn nuôi gà an toàn”, tại xã Cư Kty; mô hình “nuôi bò nhốt và trồng cỏ sử dụng hệ thống tưới phun sương”; mô hình “địa chỉ tin cậy” tại xã Dang Kang; mô hình “phụ nữ an toàn về an ninh trật tự” tại xã Khuê Ngọc Điền, “Người cha tốt của con” tại xã Hòa thành… tính đến nay toàn huyện có 94 Câu lạc bộ với gần 2.726 thành viên tham gia.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện, các hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các mô hình giúp phụ nữ nghèo được duy trì bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, cho vay không tính lãi, hỗ trợ ngày công, giúp cây con giống, mượn đất canh tác… đã tạo nên nguồn nội lực giúp cho 799 lượt phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội trong toàn huyện cũng quan tâm khai thác các nguồn vốn để hội viên vay đầu tư phát triển, tính đến thời điểm cuối năm 2018 tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 90 tỷ đồng cho hơn 3000 hộ vay. Thông qua các nguồn vốn vay, chị em phụ nữ đã xây dựng các mô hình kinh tế, tạo thu nhập cho gia đình. Hoạt động đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn cũng được các cấp Hội chú trọng, trong năm 2018 các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 325 lao động, đây chính là đòn bẩy tạo đà cho hội viên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Công tác phát triển hội viên cũng được các cấp Hội chú trọng, chỉ tính riêng trong năm 2018 phát triển được 468 hội viên mới, tăng 3% so với năm 2017, vượt chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 15.546 hội viên (trong đó: hội viên dân tộc thiểu số có 5.967 chị; hội viên tôn giáo có 4354 chị). Tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 75%. Hội LHPN huyện thường xuyên phối hợp tổ chức mở 6 lớp tập huấn cho 495 cán bộ hội cơ sở. Công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp luôn được chú trọng. Thông qua công tác kiểm tra, các cấp hội đã hướng dẫn, bổ sung hệ thống sổ sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động nên đã có 100% hội cơ sở đạt vững mạnh, 3 năm liền Hội LHPN huyện được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, có thể khẵng định nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở có vai trò quan trọng, tạo điều kiện để Hội Phụ nữ cấp cơ sở thực sự là nền tảng của tổ chức Hội, góp phần củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

                                                                                Nguyễn Thị Hương

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn