Đại hội đại biểu UBMTTQ xã Yang Reh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 28/02/2019, 16:50

 

Ngày 28/2, UBMTTQ xã Yang Reh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đ/c Bùi Duy Thích – chủ tịch UBMTTQ huyện đã về dự và chỉ đạo đại hội.

BCH nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ và các tầng lớp nhân dân xã Yang Reh đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong 5 năm qua, UBMTTQ xã Yang Reh  đã vận động nhân dân xây dựng quỹ “vì người nghèo” được gần 67 triệu đồng, trong đó hỗ trợ gần 40 triệu đồng giúp các hộ nghèo trên địa bàn xây dựng được 3 ngôi nhà Đại đoàn kết, 35 ngôi nhà 167; Vận động nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng, hiến hơn 5.000m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp và hơn 3 nghìn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh được UBMTTQ xã thực hiện tốt.

Với chủ đề: “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng Thuận – Phát triển”, Đại hội MTTQ xã Yang Reh đã thống nhất hiệp thương đề cử 37 đ/c vào ban chấp hành UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Phan Tuân

Các tin khác

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn