Ngày 03/12/2018, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích cao trong Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2018.

Hội thi ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả CCHC tỉnh năm 2018, ảnh nguồn: baodaklak.vn

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen  cho 03 cá nhân có thành tích cao trong Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả CCHC cấp tỉnh và cấp quốc gia năm 2018 gồm ông Trần Văn Thống - Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Krông Kmar đạt giải 3 toàn quốc; ông Phạm Tùng Huy - Chuyên viên Kho bạc nhà nước huyện Krông Bông đạt giải nhì cấp tỉnh; bà Lê Thị Cẩm Vân - Chuyên viên Chi cục Thuế huyện đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

Tiền thưởng được thực hiện theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

BBT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn