Hỗ trợ thiết chế văn bóa thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới năm 2019

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 3103/UBND-VP chỉ đạo nội dung liên quan đến hỗ trợ thiết chế văn hóa thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thông mới năm 2019.

UBND huyện chỉ đạo công tác phòng trừ Sâu Keo mùa thu trên địa bàn huyện

Ngày 12/7/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 3096/UBND-VP, chỉ đạo công tác phòng trừ Sâu Keo mùa thu trên địa bàn huyện.

Tuyên tuyền, khuyến cáo người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam

Ngày 08/7/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 3022/UBND-VP chỉ đạo tuyên truyền, khuyến cáo người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Hỗ trợ phát triển, tạo việc làm ngành may mặc trên địa bàn huyện

Ngày 25/6/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 2358/UBND-VP về việc tham mưu hỗ trợ phát triển, tạo việc làm ngành may mặc trên địa bàn huyện.

Triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ngày 18/6/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 2264/UBND-VP chỉ đạo triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Chú trọng kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ môi trường trong tiêu hủy gia súc nhiễm bệnh trên địa bàn

Ngày 10/6/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 2210/UBND-VP chỉ đạo chú trọng kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong tiêu hủy gia súc nhiễm dịch bệnh trên địa bàn.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn