Tạm dừng chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh Kế toán thuộc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Ngày 10/10/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 3085/UBND-NV chỉ đạo về việc tạm dùng chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh kế toán thuộc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Sở Tư pháp thông báo tiếp tục tiếp nhận và xem xét Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2019

Ngày 20/9/2019, Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 95/TB-STP về việc tiếp tục tiếp nhận và xem xét Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2019.

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyèn giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 3958/UBND-VP ngày 27/9/2019 chỉ đạo về việc công bố danh mục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn theo Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh.

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án (nguồn ngân sách huyện) thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng NTM, kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện Krông Bông

Ngày 18/9/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3854/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án (nguồn ngân sách huyện) thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng NTM, kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Huyện ủy Krông Bông: Chỉ đạo đẩy mạnh hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa

Rác thải nhựa đang là một hiểm họa môi trường mang tính toàn cầu; rác thải nhựa hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi Quốc gia. Ở Việt Nam, số lượng bao bì nhựa và túi ni lông sử dụng ngày càng gia tăng, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường đất, nước, không khí và đại dương.

Huyện Krông Bông tiềm năng, lợi thế và chiến lược phát triển du lịch

Huyện Krông Bông có nhiều tiềm năng và lợi thế cho phát triển du lịch. Trong Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “phát triển du lịch huyện Krông Bông giai đoạn 2019- 2025 và định hướng đến năm 2030” nêu rõ, phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Huyện Krông Bông: Triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm  30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12

Ngày 03/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông đã ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 3719/UBND-YT chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.

Thực hiện nhiệm vụ chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ NSNN 3 tháng cuối năm 2019 và dự toán thu-chi ngân sách năm 2020

Ngày 30/8/2019, UBND huyện ban hành Báo cáo số 505/BC-UBND ngày 30/8/2019 về thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019, giải pháp thực hiện nhiệm vụ NSNN 3 tháng cuối năm 2019 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn