UBND tỉnh thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ thuộc thẩm quyèn giải quyết của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2264/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đắk Lắk.

Huyện ủy Krông Bông: Ban hành Kế hoạch Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

Nhằm tạo chuyển biến về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp; ngày 02/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 146-KH/HU về tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi” huyện Krông Bông năm 2019.

Huyện ủy Krông Bông: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn huyện

UBND huyện vừa ban hành Công văn khẩn số 3389/UBND-VP ngày 08/8/2019 chỉ đạo khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp trên địa bàn huyện

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 3370/UBND-VP chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện.

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Ngày 05/8/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3238/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Bông giai đoạn 2019 - 2021.

Huyện ủy Krông Bông ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

Cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội cả nước nói chung, trên địa bàn huyện nói riêng và đã được sự quan tâm hưởng ứng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Huyện Krông Bông phấn đấu đến hết năm 2019 hoàn thành việc bố trí công an chính quy cấp xã

Thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy; xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã xây dựng Kế hoạch xây dựng lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn huyện.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn