UBND huyện trả lời ý kiến của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ngày 28/11/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 4703/UBND-VP về việc trả lời ý kiến của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIV.

Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Ngày 06/11/2019, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày 11/11/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 4440/UBND-VP ngày 11/11/2019 chỉ đạo tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Huyện ủy Krông Bông: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Hệ thống chính trị và toàn dân, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, xóa bỏ triệt để các tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, xây dựng môi trường, xã hội an toàn, lành mạnh. Ngày 29/10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã ban hành Kế hoạch số 154-KH/HU về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Sở Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 25/10/2019, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 1822/SGTVT-KCHT ngày 25/10/2019 về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa IX

UBND huyện chỉ đạo việc xử lý khoản nợ nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân

Ngày 29/10/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 4093/UBND-VP chỉ đạo về việc xử lý khoản nợ nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân.

Huyện ủy Krông Bông: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Thời gian qua, Huyện ủy Krông Bông đã chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tạm dừng chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh Kế toán thuộc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Ngày 10/10/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 3085/UBND-NV chỉ đạo về việc tạm dùng chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh kế toán thuộc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn