UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Krông Bông

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Krông Bông.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018

Thực hiện Công văn số 71/SKHĐT-TH ngày 14/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018, ngày 17/01/2019, UBND huyện có Công văn số 206/UBND-VP chỉ đạo khẩn trưởng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018.

Gia hạn thời gian lắp đặt ống khói thu khí lò sấy nông sản

Xét Báo cáo số 03/BC-KTHT ngày 08/01/2019 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về kết quả triển khai một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí khắc phục ô nhiễm môi trường tại các lò sáy nông sản trên địa bàn huyện; ngày 15/01/2019, UBND huyện có Công văn số 195/UBND-KT&HT về việc gia hạn thời gian lắp đặt ống khói thu khí lò sấy nông sản.

Triển khai biện pháp  phòng tránh tai nạn giao thông

Thực hiện Công văn số 239/UBND-CN ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 25/VPCP-CN ngày 03/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An (có phô tô kèm theo), ngày 17/01/2019, UBND huyện có Công văn số 200/UBND-VP về việc triển khai biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông.

Tăng cường các biện pháp  bảo đảm đón Tết Nguyên đán  Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành  mạnh, an toàn tiết kiệm

Ngày 15/01/2019, UBND có Công văn số 174/UBND-VP chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm.

UBND huyện ban hành Kế hoạch phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo luật gia đình trên địa bàn huyện

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/01/2019 về việc phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.

Thông báo học bổng phát triển địa phương đào tạo thạc sĩ thông tin và truyền thông

UBND huyện vừa có Công văn số 177/UBND-VP ngày 15/01/2019 về việc học bổng phát triển địa phương đào tạo thạc sĩ thông tin và truyền thông

UBND huyện chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác  quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết  Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thực hiện Công văn số 11201/UBND-NC ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là pháo trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Chủ tịch UBND huyện vừa ra Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC ngày 09/01/2019 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với ông Phạm Thanh Tùng, sinh ngày 28/4/1983 ngụ tai Thôn 4, xã Yang Reh, huyện Krông Bông.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn