UBND tỉnh xét tuyển công chức đối với người cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019

Ngày 13/01/2019, Phòng Nội vụ có Thông báo số 01/TB-NV về việc UBND tỉnh xét tuyển công chức đối với người cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019.

Ngày 07/01/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông ban hành Chỉ thị số 30-CT/HUvề việc tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Huyện ủy Krông Bông: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách và các gia đình đặc biệt khó khăn từ nguồn tiết kiệm chương trình 04-CTr/HU

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông vừa Quyết định hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 14 gia đình thuộc các đối tượng hộ gia đình Chính sách khó khăn và các hộ gia đình đặc biệt khó khăn từ nguồn vốn Chương trình số 04 – CTr/HU, ngày 22/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tiết kiệm làm theo lời Bác, hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020”.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

“Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 4984/UBND-TNMT ngày 19/12/2019 về việc đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý.

Công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp tại UBND huyện Krông Bông

Ngày 20/12/2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 158/TB-UBND, thông báo công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp tại UBND huyện Krông Bông.

UBND huyện phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Ea Trul khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 12/12/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 4578/QĐ-UBND ngày về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Ea Trul khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 4579/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND xã Ea Trul khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

UBND huyện trả lời ý kiến của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ngày 28/11/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 4703/UBND-VP về việc trả lời ý kiến của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIV.

Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Ngày 06/11/2019, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn