Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án (nguồn ngân sách huyện) thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng NTM, kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện Krông Bông

Ngày 18/9/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3854/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án (nguồn ngân sách huyện) thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù của Chương trình MTQG xây dựng NTM, kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Ban Phát triển xã Yang Mao thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Công trình: Hệ thống kênh mương thủy lợi Ea Mhăt đến cánh đồng Ea Chay

Ngày 30/7/2019, Ban Phát triển xã Yang Mao ban hành Thông báo số 07/TB-BPTX, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Công trình: Hệ thống kênh mương thủy lợi Ea Mhăt đến cánh đồng Ea Chay. Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh.

Ban Phát triển xã Ea Trul thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Đường GTNV thôn 1, xã Ea Trul

Ngày 26/7/2019, Ban Phát triển xã Ea Trul ban hành Thông báo số 05/TB-BPTX, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Đường GTNV thôn 1, xã Ea Trul.

Ban Phát triển xã Ea Trul thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Công trình: Đường GTNV Buôn Ktluốt xã Ea Trul

Ban phát triển xã Ea Trul vừa có Thông báo số 08/TB-BPTX ngày 16/7/2019, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Công trình: Đường GTNV Buôn Ktluốt, xã Ea Trul.

Ban Phát triển xã Yang Mao xác định danh sách các nhà thầu được chọn mời chào giá Gói thầu Xây lắp: Hệ thống Kênh mương thủy lợi Ea Mhắt đến cánh đồng Ea Chay, Hạng mục: Kênh và công trình kênh

UBND xã Yang Mao vừa có Biên bản số 02/BB-BPTX ngày 15/7/2019 về việc xác định danh sách các nhà thầu được mời chào giá Gói thầu Xây lắp: Hệ thống Kênh mương thủy lợi Ea Mhắt đến cánh đồng Ea Chay, Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh.

Ban Phát triển xã Cư Pui thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp Đường GTNV buôn Khanh xã Cư Pui

Ban Phát triển xã Cư Pui vừa phát hành thông báo số 08/TB-VPTX ngày 09/7/2019, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Đường GTNV buôn Khanh, xã Cư Pui (từ TL 12 đi đập thủy lợi).

Ban phát triển xã Cư Drăm xác định danh sách các nhà thầu được họn mời chào giá Gói thầu xây lắp công trình: Đường GTNV buôn Cư Drăm (Từ nhà H'Yơm đến nhà ông Khôi)

Ban Phát triển xã Cư Drăm vừa ban hành Biên bản số 03/BB-VPTX ngày 08/7/2019 về việc xác định danh sách các nhà thầu được chọn mời chào giá Gói thầu xây lắp công trình: Đường GTNV buôn Cư Drăm (từ nhà H'Yơm đến nhà ông Khôi).

Mời bày tỏ quan tâm dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên xã Yang Mao

Ban Phát triển xã Yang Mao vừa có Thư mời số 01/TM-BPTX, ngày 05/7/2019, mời bày tỏ quan tâm Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, xã Yang Mao, huyện Krông Bông; khoản tín dụng số 5330-VN.

Ban Phát triển xã Ea Trul xác định danh sách các nhà thầu được chọn mời chào giá Gói thầu XL công trình: Đường GTNV Buôn Ktluốt, xã  Ea Trul

Ban Phát triển xã Ea Trul vừa có Biên bản số 02/BB-BPTX ngày 01/7/2019 về việc xác định danh sách các nhà thầu được chọn mời chào giá Gói thầu XL công trình: Đường GTNV Buôn Ktluốt xã Ea Trul.

Ban Phát triển xã Yang Reh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Công trình: Đường GTNV thôn 1 (điểm đầu từ TL 12 đến nhà ông Hước)

Ban Phát triển xã Yang Reh vừa có Thông báo số 08/TB-BPTX ngày 02/7/2019, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Công trình: Đường GTNV thôn 1 (điểm đầu từ TL 12 đến nhà ông Hước) (Mã gói thầu số: ĐL.KRB.YR.HP1.W8.ĐUONG.2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn