UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12/2018 06/12/2018, 10:22

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện như sau:

1. Thời gian tiếp: 02 ngày trong tháng, vào ngày 12 (thứ tư) và ngày 20 (thứ năm) tháng 12 năm 2018.

2. Thời gian làm việc:

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00;

- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

3. Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân huyện Krông Bông.

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018 để cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Krông Bông biết./.

Xem chi tiết tại đây

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn