Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 02/2019 (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019) 08/01/2019, 07:35

Thời gian

Nội dung
công việc

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ 3

08/01/2019

08h00

Tổng kết công tác LĐTBXH

Sở LĐTBXH

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND huyện

08h00

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

UBND tỉnh

Đ/c Lê Văn Long – CT UBND huyện

Thứ 4

09/01/2019

07h30

Tổng kết công tác người cao tuổi

Trụ sở Dân vận – MT- ĐT

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND huyện

07h30

Tổng kết Ban Chỉ đạo đề án C1 Hôi Nông dân

Trụ sở Dân vận – MT- ĐT

Đ/c Y Thức Êban – PCT UBND huyện

Thứ 5

10/01/2019

07h30

Tổng kết công tác mặt trận

Trụ sở Dân vận – MT- ĐT

Đ/c Lê Văn Long – CT UBND huyện

Thứ 6

11/01/2019

13h30

Hội nghị gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong ĐBDTTS

Trụ sở Dân vận – MT- ĐT

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND huyện

* Ngoài ra, thời gian còn lại, Lãnh đạo UBND huyện tham dự các cuộc họp đột xuất phát sinh trong tuần và làm việc tại cơ quan.

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn