HĐND huyện thông báo thời gian giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 05/12/2018, 10:08
Xem chi tiết Thông báo tại đây
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn