Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ngày 18/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 23-TB/HU, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy Krông Bông.

UBND huyện thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

UBND huyện ban hành Thông báo số 133/TB-UBND ngày 15/9/2020, thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020.

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH trước ngày 31/12/2015 trên địa bàn huyện Krông Bông

Ngày 31/8/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 121/TB-UBND, thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có HĐLĐ và đóng BHXH trước ngày 31/12/2015 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Thông báo đấu giá tài sản

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh có Thông báo số 189/TB-TTĐG ngày 18/8/2020; Thông báo số 199/TB-TTĐG ngày 18/8/2020 về đấu giá tài sản một số thửa đất trên địa bàn huyện.

UBND huyện quyết định công nhận kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

UBND huyện vừa ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 về việc công nhận kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020.

Đăng ký danh mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Bông

Ngày 07/8/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 3347/UBND-TNMT về việc đăng ký danh mục công trình dự án có nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Krông Bông.

Hội đồng Xét tuyển viên chức huyện năm 2020 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

Hội đồng Xét tuyển viên chức huyện năm 2020 (Hội đồng) vừa ban hành Thông báo 116/TB-HĐXTVC ngày 04/8/2020, thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020.

Lịch tiếp công dân định kỳ th n 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

Ngày 03/8/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 114/TB-UBND, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông.

Thông báo tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đăk Lăk trong thời gian thực hiện cách ly xã hội từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 16/8/2020

UBND huyện vừa có Thông báo số 115/TB-UBND ngày 04/7/2020 về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk trong thời gian thực hiện cách ly xã hội từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 16/8/2020.

UBND huyện phê duyệt danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020

UBND huyện vừa ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020; Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 về việc phê duyệt danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Krông Bông năm 2020.

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn