Thư mời bày tỏ quan tâm Dự án giảm nghèo Tây Nguyên xã Yang Reh, huyện Krông Bông, Khoản tín dụng số 5330-VN 10/06/2019, 16:02

Ngày 10/6/2019, Ban Phát triển xã Yang Reh có Thư mời số 01/TB-BPT mời bày tỏ quan tâm Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên xã Yang Reh, huyện Krông Bông, khoản tín dụng số 5330-VN.

Theo đó, Ban Phát triển xã Yang Reh được tiếp nhận một khoản hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB) và dự kiến sử dụng một phần của khoản hỗ trợ này để thanh toán cho gói thầu xây lắp công trình: Đường GTNT thôn 1 (điểm đầu từ TL 12 đến nhà ông Hước) xã Yang Reh.

Ban Phát triển xã Yang Reh mời các đơn vị, công ty hợp lệ gia bày tỏ nguyện vọng thực hiện gói thầu xây lắp trên. Các công ty, đơn vị quan tâm cần gửi thông tin chức minh năng lực (cụ thể theo Thư mời).

Thời hạn thực hiện hợp đồng: 03 tháng. Nhà thầu được lựa chọn theo thủ tục Tuyển chọn theo hình thức chào hàng cạnh tranh nêu trong Hướng dẫn Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng thế giới.

Các đơn vị quan tâm liên hệ theo địa chỉ của Ban Phát triển xã Yang Reh:

- Địa chỉ: Tại trụ sở HĐND&UBND xã Yang Reh, huyện Krông Bông;

- Điện thoại: 0262.3734.145.

- Hạn nộp hồ sơ quan tâm: Trước 16:00 ngày 17/06/2019.

Xem chi tiết Thư mời tại đây

Các tin khác
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn