Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 16 (từ ngày 16/4/2019 đến ngày 19/4/2019) 17/04/2019, 16:07

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ 3

16/4/2019

Cả ngày

Tham gia Đoàn tham quan của HĐND huyện

Các tỉnh phía Bắc

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

Thứ 4

17/4/2019

 

08h00

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung liên quan đến Công ty TNHH Yên Bình

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Đ/c Y Thức Êban – PCT UBND huyện

Cả ngày

Tham gia đoàn tham quan của HĐND huyện

Các tỉnh phía Bắc

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

Thứ 5

18/4/2019

Cả ngày

Tham gia đoàn tham quan của HĐND huyện

Các tỉnh phía Bắc

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

08h00

Dự Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương

Tỉnh ủy

Lãnh đạo UBND huyện 

13h30

Tham gia Đoàn nghiên cứu, học tập mô hình phát triển kinh tế

Các tỉnh phía Bắc

Đ/c Lê Văn Long – CT UBND

Thứ 6

19/4/2019

07h30

Dự Hội nghị Triển khai tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm

Trung tâm Y tế huyện

Đ/c Y Thức Êban – PCT UBND huyện

Cả ngày

Tham gia đoàn tham quan của HĐND huyện

Các tỉnh phía Bắc

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

Tham gia Đoàn nghiên cứu, học tập mô hình phát triển kinh tế

Các tỉnh phía Bắc

Đ/c Lê Văn Long – CT UBND

* Ngoài ra, thời gian còn lại, Lãnh đạo UBND huyện tham dự các cuộc họp đột xuất phát sinh trong tuần và làm việc tại cơ quan.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn