Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 15 (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019) 08/04/2019, 16:46

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ 2

08/4/2019

07h30

Dự khai mạc Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi

Ban CHQS huyện

Đ/c Lê Văn Long – CT UBND

14h00

Họp chuẩn bị Đại hội Hội Khuyến học huyện

UBND huyện

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

Thứ 3

09/4/2019

 

07h30

Làm việc với Sở Nội vụ kiểm tra biên chế sự nghiệp công lập

UBND huyện

Đ/c Lê Văn Long – CT UBND

07h30

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Y Thức Êban – PCT UBND

Thứ 3

09/4/2019

 

08h00

Họp triển khai nhiệm vụ Phòng Y tế

Phòng
Y tế

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

13h30

Họp HĐQT NHCS

NHCSXH huyện

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

Thứ 4

10/4/2019

08h00

Họp chuẩn bị Hội thao khối Đảng – Chính quyền

UBND huyện

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

09h00

Dự Lễ khánh thành Giáo họ Kim Sơn

Giáo họ Kim Sơn

Đ/c Lê Văn Long – CT UBND

14h00

Đại hội trù bị Hội Khuyến học

Nhà văn hóa huyện

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

Thứ 5

11/4/2019

 

Thứ 5

11/4/2019

07h30

Đại hội Hội Khuyến học

Nhà văn hóa huyện

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

08h00

Làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy

Huyện ủy

Đ/c Lê Văn Long – CT UBND

Thứ 6

12/4/2019

08h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật viên chức

UBND huyện

Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

14h00

Bàn giao đất trên thực địa đối với Công ty Điện lực Miền trung

UBND huyện

 Đ/c Đinh Văn Long – PCT UBND

          * Ngoài ra, thời gian còn lại, Lãnh đạo UBND huyện tham dự các cuộc họp đột xuất phát sinh trong tuần và làm việc tại cơ quan.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn