V/v Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 
Không có kết quả nào.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn