Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ngày 18/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 23-TB/HU, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy Krông Bông.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ngày 21/7/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 1369-TB/HU, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy Krông Bông.

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện Krông Bông trong quý III năm 2020

Ngày 01/7/2020, Thường trực HĐND huyện ban hành Thông báo số 210/TB-HĐND ngày 01/7/2020, thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện Krông Bông trong quý III năm 2020.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện như sau:

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 05 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 1342-TB/HU, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 05 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy Krông Bông.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ngày 21/4/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 1304-TB/HU, thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy Krông Bông.

V/v Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Krông Bông

UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 
Không có kết quả nào.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn