Lịch công tác Lịch công tác
Tuần trước
Tuần: Năm:

Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

Tuần hiện tại
Tuần sau

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ 2

12/11/2018

9h00

Họp thẩm định số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục

Sở Nội vụ tỉnh

Đ/c Đinh Văn Long – PCT. UBND huyện

13h00

Hội ý Thường trực Huyện ủy

Huyện ủy

Đ/c Lê Văn Long – CT. UBND huyện

Thứ 3

13/11/2018

8h00

Họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Buổi chiều

Làm việc tại cơ quan

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ 4

14/11/2018

8h00

Họp đánh giá kết quả hộ nghè và hộ cận nghèo năm 2018

UBND tỉnh

Đ/c Đinh Văn Long – Phó Chủ tịch UBND huyện

Buổi chiều

Làm việc tại cơ quan

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ 5

15/11/2018

7h30

Dự khai mạc Hội thị hòa giải viên cơ sở cấp tỉnh

Trung tâm BDCT thành phố BMT

Đ/c Đinh Văn Long – Phó Chủ tịch UBND huyện

14h00

Họp chuẩn bị nội dung kỳ hợp HĐND huyện lần thứ 8

UBND huyện

Đ/c Lê Văn Long – Chủ tịch UBND huyện

Thứ 6

16/11/2018

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Ngoài ra, thời gian còn lại, lãnh đạo UBND huyện tham dự các cuộc họp đột xuất phát sinh trong tuần.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn