• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay472
  mod_vvisit_counterHôm qua848
  mod_vvisit_counterTuần này1320
  mod_vvisit_counterTháng này8860
  mod_vvisit_counterToàn bộ1854424
  Phòng Kinh tế - Hạ tầng PDF. In Email

  A. CHỨC NĂNG:

  - Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và công sở; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; Vệ sinh môi trường đô thị; Công viên, cây xanh; Chiếu sáng, rác thải; Bến bãi, đổ xe đô thị); Giao thông; Khoa học - Công nghệ; Thường trực Ban An toàn giao thông; Hội đồng Khoa học huyện.

  - Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Khoa học- Công nghệ; Ban An toàn giao thông tỉnh.

  B. NHIỆM VỤ:

  1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định,chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và công sở; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; Vệ sinh môi trường đô thị; Công viên, cây xanh; Chiếu sáng, rác thải; Bến bãi, đổ xe đô thị); Giao thông; Khoa học - Công nghệ trên địa bàn; Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách.

  2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và công sở; Hạ tầng kỹ thuật đô thịị Giao thông; Khoa học- Công nghệ; thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

  3. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi  trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của Pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

  4. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý Nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và công sở; Hạ tầng kỹ thuật đô thị; Giao thông; Khoa học - Công nghệ theo quy định của Pháp luật.

  5. Tổ chức thực hiện các văn bản Pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật về lĩnh vực Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và công sở; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; Vệ sinh môi trường đô thị; Công viên, cây xanh; Chiếu sáng, rác thải; Bến bãi, đổ xe đô thị); Giao thông; Khoa học- Công nghệ.

  6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và công sở; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; Vệ sinh môi trường đô thị; Công viên, cây xanh; Chiếu sáng, rác thải; Bến bãi, đổ xe đô thị); Giao thông; Khoa học- Công nghệ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

  7. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

  8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất- kinh doanh của nghành Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, An toàn giao thông, theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các Sở , ngành liên quan.

  9. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất- kinh doanh thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách.

  10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành Pháp luật về hoạt động Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và công sở; Hạ tầng kỹ thuật đô thị; Giao thông; Khoa học - Công nghệ trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực phòng phụ trách trên địa bàn theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

  11. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của Pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

  12. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

  13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của Pháp luật.

  LÃNH ĐẠO:

  Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
   Ông: Đinh Vạn Thắng  Trưởng phòng   
     Ông: Nguyễn Văn Nguyên P.Trưởng phòng  
         

  LIÊN HỆ PHÒNG:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 22, tháng 5 năm 2018