• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay405
  mod_vvisit_counterHôm qua557
  mod_vvisit_counterTuần này3768
  mod_vvisit_counterTháng này11308
  mod_vvisit_counterToàn bộ1856872
  Phòng Giáo dục - Đào tạo PDF. In Email

  A. Vị trí :

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  B. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND huyện:

  a. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

  b. Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn;

  c. Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

  2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND huyện: Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

  3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

  4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT - BNV ngày 19/10/2011 của liên  Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.

  5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện và trường phổ thông dân tộc nội trú huyện.

  6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

  8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

  9. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  10. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

  11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để phối hợp với Phòng Tài chính -Kế hoạch  trình UBND huyện phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được UBND huyện  phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình UBND huyện phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

  12. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp UBND huyện kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

  13. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

  15. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

  C. Quan hệ công tác:

  - Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Phòng Giáo dục và Đào là cơ quan chuyên môn cấp dưới của Sở Giáo dục và Đào tạo, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả hoạt động, tình hình thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

  - Đối với Hội đồng nhân dân huyện: Phòng Giáo dục và Đào có trách nhiệm chấp hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; khi có yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo, giải trình và trả lời những chất vấn của đại biểu HĐND huyện về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của Phòng.

  - Đối với Ủy ban nhân dân huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện; có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng, quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương, có trách nhiệm thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả tình hình hoạt động của ngành, thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị đề xuất những vấn đề mới phát sinh với UBND huyện xem xét chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

  - Đối với các phòng, ban, ngành trong huyện: Đối với các phòng, ban, ngành trong huyện là mối quan hệ phối hợp; tùy theo tính chất công việc mà Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với một hoặc nhiều phòng, ban, ngành huyện để giải quyết. Khi có vấn đề chưa thống nhất thì phải xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

  - Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Đối với các Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là mối quan hệ phối hợp; Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước về Giáo dục và Đào tạo để UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện trên địa bàn. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 115/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

  - Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định về giáo dục và đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra kết quả hoạt động đối với các đơn vị trường học. Các đơn vị trường học có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn; báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động của đơn vị theo yêu cầu của cấp trên.

  1. Lãnh đạo Phòng.

  Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng. 

  Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
   Ông: Lê Xuân Quý  Trưởng phòng  
   Bà: Lê Thị Thanh Xuân  Phó Trưởng phòng  
         

  2. Biên chế: Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trình UBND huyện phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

  3. Các cơ sở giáo dục: Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp UBND  huyện quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.

  V. LIÊN HỆ PHÒNG:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 22, tháng 5 năm 2018