• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay472
  mod_vvisit_counterHôm qua848
  mod_vvisit_counterTuần này1320
  mod_vvisit_counterTháng này8860
  mod_vvisit_counterToàn bộ1854424
  Xã Hòa Phong PDF. In Email

  I.  KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HÒA PHONG:

  Xã Hòa Phong nguyên là vùng căn cứ kháng chiến cũ của huyện Krông Bông. Nằm ở phía đông của huyện, có đường tỉnh lộ 12 chạy qua với diện tích tự nhiên 14.050 ha. Tổng dân số 7.920 người có 12 dân tộc anh em sinh sống Kinh, Ê Đê, Mnông, Vân kiều, Hmông, Mường, Tày, Nùng, Thái, Cơ ho, Giẻ chiêng, Khơ me với 4.417 người chiếm 55,7% dân số.

  Trước cách mạng tháng 8/1945 xã chưa phải là đơn vị hành chính mà chỉ có các họ tộc đồng bào dân tộc tại chổ sinh sống dọc theo sông suối. Sau cách mạng tháng 8/1945 chính quyền được thành lập và xã có tên là Lăk – Cư Phiằng. Từ năm 1955 đến 1965 tổ chức hành chính của huyện được thành lập và thời gian này xã mang tên A1 thuộc B5. Tháng 5/1965 toàn huyện được giải phóng, huyện trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc (trong đó có Buôn Hngô xã Hòa Phong bây giờ), các cơ quan hậu cần Tỉnh đội, Kinh tài, tuyên huấn, binh vận tổ chức Tỉnh uỷ trực tiếp đóng quân tại buôn Hngô và buôn Hngô là chỗ dựa tin cậy của Đảng và tại đây đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 5 vào tháng 5/1970. Nhân dân trong buôn đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước), lúc này huyện đổi tên thành huyện H9 và xã đổi tên thành xã Ea Drui cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.

  Sau đại thắng 1975 một số đồng bào dân tộc bị buộc ra đồn trở về buôn làng sinh sống, đồng thời năm 1976 tiếp nhận đồng bào kinh từ Hội An lên xây dựng kinh tế mới và ngày 24/9/1977 chính thức thành lập với tên gọi Hòa Phong do UBND huyện Krông Păk ra quyết định. Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm 3 – 4%/ năm. Tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định.

  II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA ĐẢNG ỦY; HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; ỦY BAN NHÂN DÂN; ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ:

  1. ĐẢNG ỦY.

  Năm 2012 Đảng bộ xã Hòa Phong có 71 đảng viên, Thường trực Đảng ủy có 03 đồng chí. BCH Đảng bộ xã có 11 đồng chí. Có 10 chi bộ.

  a. Chức năng.

  Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;  lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở xã vững mạnh, nông thôn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

  b. Nhiệm vụ.

  Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

  - Lãnh đạo chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đại hội của đảng bộ, chi bộ xã và của cấp trên; phát triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo thêm việc làm mới cho người lao động; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh.

  - Lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, quản lý và sử dụng đất hợp lý, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm...) theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; quản lý và sử dụng tốt các nguồn vốn vay, vốn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác; phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chính sách xã hội, xoá đói, giảm nghèo.

  - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; giám sát mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân cư ở cơ sở theo đúng luật pháp, không để tích tụ mâu thuẫn trở thành những điểm nóng, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện tập thể, vượt cấp hoặc lợi dụng dân chủ để làm mất ổn định chính trị ở nông thôn.

  - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, tính mạng và tài sản của nhân dân; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý, mại dâm.

  Lãnh đạo công tác tư tưởng.

  - Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên; xây dựng tình đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở thôn (ấp, bản...) và trong từng gia đình, chú trọng tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên mọi lĩnh vực.

  - Tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

  - Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bè phái, gia trưởng, bảo thủ và các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; phòng, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

  Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

  - Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị kinh tế, sự nghiệp ở cơ sở vững mạnh; xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tích cực tạo nguồn cán bộ tại chỗ, từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức xã.

  - Cấp ủy xây dựng quy chế về công tác tổ chức, cán bộ; nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ đối với cán bộ thuộc quyền; quản lý và kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với cán bộ ở cơ sở theo phân cấp; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, có tín nhiệm trong tổ chức đảng và nhân dân để bầu vào các chức danh chủ chốt của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức.

  - Cấp ủy đề xuất ý kiến trong việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cấp trên và cán bộ chủ chốt ở cơ sở do cấp trên quản lý.

  Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

  - Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở xã vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

  - Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương, trước hết là những chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

   Xây dựng tổ chức đảng.

  - Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; chú trọng củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng lãnh đạo của các chi bộ, tổ đảng ở thôn (ấp, bản...). Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

  - Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, công dân mẫu mực; nghiêm chỉnh chấp hành và vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành nghị quyết của tổ chức đảng, quyết định của chính quyền và chương trình hành động của các đoàn thể nhân dân. Cấp ủy xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

  - Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  - Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những người lao động giỏi, có uy tín trong quần chúng.

  - Xây dựng cấp ủy và bí thư cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Định kỳ hằng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia, góp ý xây dựng Đảng; bí thư cấp ủy cơ sở, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tự phê bình trước đại diện của nhân dân và chịu trách nhiệm khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở địa phương.

  - Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đảng trên địa bàn và các tổ chức, cơ sở đảng có đảng viên, cán bộ, công chức đang cư trú trên địa bàn thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.

   2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

  Thường trực HĐND xã có 02 đồng chí , đại biểu HĐND  xã có 28 đồng chí, chia làm 7 tổ đại biểu Hội đồng.

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã.

  - Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

  - Hội đồng Nhân dân quyết định  những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

  - Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

   3. UỶ BAN NHÂN DÂN:

  UBND xã Hòa Phong do HĐND xã Hòa Phong bầu ra. Thành viên UBN gồm có 05 đồng chí, thường trực UBND gồm có 03 đồng chí. Trụ sở HĐND - UBND xã đóng tại thôn 4 xã Hòa Phong - huyện Krông Bông - tỉnh Đăk Lăk.

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã.

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã được quy định trong Luật Tổ chức HĐND & UBND các cấp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003.

  Chức năng.

  - UBND xã có vai trò vô cùng quan trọng tổ chức, điều hành việc thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương, có chức năng quản lý điều hành các lĩnh vực đời sống xã hội theo Hiến pháp và  pháp luật.

  - UBND xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn xã.

  Nhiệm vụ và quyền hạn.

  UBND xã có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  - Chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND cùng cấp;

  - Đối với HĐND cùng cấp : UBND xã có nhiệm vụ cùng Hội đồng nhân dân cùng cấp chuẩn bị các kỳ họp, chấp hành các nghị quyết của HĐND cùng cấp và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết HĐND đề ra và UBND Huyện giao.

  Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật quy định, UBND xã thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề sau đây:

  - Đề ra chương trình làm việc của Uỷ ban nhân dân xã;

  - Đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của địa phương trình HĐND xã quyết định;

  - Đề ra kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương trình HĐND xã quyết định;

  - Đề ra kế hoạch huy động nhân lực, nguồn lực tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương trình HĐND xã quyết định;

  - Đề ra các biện pháp thực hiện Nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội thông qia báo cáo của UBND trước khi trình HĐND;

  - Đề ra đề ra thành lập mới, sát nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và việc thành lập mới, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương.

   4. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ:

  UBMTTQ gồm 31 đồng chí. Thường trực MTTQ gồm 05 đồng chí.

  Chức năng, nhiệm vụ:

   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

  - Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

  - Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;

  - Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

  - Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

  - Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

  - Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng  khi cần thiết.

  III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

  Lãnh đạo 4 cơ quan thường trực xã.

  * Đảng ủy

  Hình ảnh  Họ và tên  Chức vụ  Điện thoại
     Nguyễn Hữu Tuấn
   Bí thư đảng ủy
   0978662562
     Nguyễn Văn Lắm  PBT Đảng ủy
   01695414496
     Lê Văn A

   PBT Đảng ủy

   01669941319

   * HĐND xã:

  Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
    Lê Văn A
  CT HĐND xã
  01669941319

  Y Wí Byă PCT HĐND xã 0979328591

  * UBND xã:

  Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
    Y Liệu Niê CT UBND xã
  0982030476

  Huỳnh Viết Trinh PCT UBND xã 0988649339

  Nguyễn Nguyên Đồng PCT UBND xã 0963221939

  *UBMTTQ xã: 

  Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
    Nguyễn Tấn Hưng
  CT UBMTTQ xã
  0979594113

  Lê Văn Bình PCT UBMTTQ xã 0972070781

  Y Uăh Byă PCT UBMTTQ xã 05003736052

  Địa chỉ Email của xã: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


  TIN MỚI HƠN:
  TIN KHÁC:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 22, tháng 5 năm 2018