• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay342
  mod_vvisit_counterHôm qua512
  mod_vvisit_counterTuần này1472
  mod_vvisit_counterTháng này13051
  mod_vvisit_counterToàn bộ1841285
  Văn bản pháp quy
  Quản lí văn bản Tìm kiếm tải về Đưa lên Quay lại
  Thư mục: Văn bản CĐ trung ương
  Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
  Chọn tất cả:
  Tên văn bản
  Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Số90/2013/NĐ-CP

  8/8/2013

  Ngày 29-08-2013 Kích cỡ văn bản 243.07 KB Tải về 78
  Về việc ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016 Số2779/VPCP-KGVX

  Văn bản địa phương liên quan: 3617/UBND-CN

  Ngày 22-04-2016 Hệ thống  Joomla 1.0 Kích cỡ văn bản 352.89 KB Tải về 91
  Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Số98/2013/TT-BTC

  24/7/2013

  Ngày 24-07-2013 Kích cỡ văn bản 376.79 KB Tải về 99
  Quy đinh về tốc độ, khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ Số91/2015/TT-BGTVT
  Ngày 31-12-2015 Kích cỡ văn bản 981.35 KB Tải về 103
  Thông báo danh mục mẫu công trình khí sinh học và danh mục chế phẩm simnh học được Bộ NNPTNT công n hận tiến bọ kỹ thuật và được phép lưu hành tại Việt Nam Số428/CN-MTCN
  Ngày 06-04-2016 Kích cỡ văn bản 2.2 MB Tải về 105
  Luật tố cáo Số03/2011/QH13

  11/11/2011

  Ngày 15-08-2013 Kích cỡ văn bản 126 KB Tải về 107
  Dỡ bỏ khuyến nghị người dân không nên đi Hàn Quốc theo nội dung khuyến nghị chung tại Công điện số 790/CĐ-TTg về phòng, chống dịch bệnh MERS Số6662/VPCP-KGVX
  Ngày 24-08-2015 Kích cỡ văn bản 399.32 KB Tải về 115
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Số171/2013/NĐ-CP

  13/11/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 3.52 MB Tải về 118
  Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Số76/2015/NĐ-CP
  Ngày 10-09-2015 Kích cỡ văn bản 2.42 MB Tải về 119
  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên của các tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước. Số119/2013/TTLT-BTC-BNV

  26/8/2013

  Ngày 26-08-2013 Kích cỡ văn bản 55 KB Tải về 122
  Luật khiếu nại Số02/2011/QH13

  11/11/2011

  Ngày 15-08-2013 Kích cỡ văn bản 154 KB Tải về 125
  Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020. Số435/KH-BCĐXDNTM

  20/9/2010

  Ngày 26-07-2013 Kích cỡ văn bản 100 KB Tải về 128
  Quy định xử phạt trong lĩnh vực hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Số109/2013/NĐ-CP

  24/9/2013

  Ngày 22-10-2013 Kích cỡ văn bản 1.18 MB Tải về 136
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Số117/2013/NĐ-CP

  07/10/2013

  Ngày 30-10-2013 Kích cỡ văn bản 284.22 KB Tải về 137
  Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế. Số129 /2013/TT-BTC

  18/9/2013

  Ngày 22-10-2013 Kích cỡ văn bản 164 KB Tải về 140
  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở. Số100/2014/TTLT-BTC-BTP

  30/7/2014

  Ngày 23-09-2014 Kích cỡ văn bản 498.75 KB Tải về 140
  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng bộ trưởng. Số03/2013/TTLT-BNV-BTC

  31/7/2013

  Ngày 19-08-2013 Kích cỡ văn bản 217.11 KB Tải về 141
  Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của bộ trưởng bộ GTVT quy định về tổ chức , quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô..... Số23/2014/TT-BGTVT

  26/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 337.86 KB Tải về 145
  Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Số123/2014/TT-BTC

  27/8/2014

  Ngày 23-09-2014 Kích cỡ văn bản 318.24 KB Tải về 150
  Phổ cập giáo dục xóa mù chữ Số20/2014/NĐ-CP

  24/3/2014

  Ngày 22-04-2014 Kích cỡ văn bản 480.08 KB Tải về 151
  Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh Số07/2014/TT-TTCP
  Ngày 31-10-2014 Kích cỡ văn bản 672.77 KB Tải về 151
  Quy định lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực Việt Nam. Số63/2013/QĐ-TTG

  08/11/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 305.72 KB Tải về 152
  Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Số29/2014/TT-BTNMT

  02/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 3.96 MB Tải về 153
  Hướng dẫn việc áp dụng thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế Số201/2013/TT-BTC

  20/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 601.53 KB Tải về 162
  Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam Số82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  25/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1008.16 KB Tải về 166
  Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Số27/2015/TT-BLĐTBXH
  Ngày 24-07-2015 Kích cỡ văn bản 341.21 KB Tải về 166
  Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Số1013/QĐ-TTg

  01/7/2010

  Ngày 26-07-2013 Kích cỡ văn bản 48.5 KB Tải về 167
  Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Số47/2014/NĐ-CP

  15/5/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.27 MB Tải về 170
  Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Số27/2013/TT-BCT

  31/10/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 574.32 KB Tải về 175
  Quy định chi tiết Luật Canh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh Số71/2014/NĐ-CP

  21/7/2014

  Ngày 05-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.23 MB Tải về 175
  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2020 Số88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT

  04/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 134.71 KB Tải về 176
  Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012-2015 Số96/2014/TTLT-BTC-BCA

  17/7/2014

  Ngày 23-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.22 MB Tải về 176
  Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện Số30/2013/TT-BCT

  14/11/2013

  Ngày 06-12-2013 Kích cỡ văn bản 345.74 KB Tải về 177
  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Số22/2013/TT-BTP

  31/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 120 KB Tải về 177
  Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc Số02/2014/NĐ-CP

  10/01/2014

  Ngày 10-01-2014 Kích cỡ văn bản 2.03 MB Tải về 178
  Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) Số857/NQ-UBTVQH13

   

   
  Ngày 25-12-2014 Kích cỡ văn bản 54.5 KB Tải về 179
  Hướng dẫn đánh giá và lập báo cáo xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030. Số2543/BNN-KTHT

  21/8/2009

  Ngày 26-07-2013 Kích cỡ văn bản 195.5 KB Tải về 182
  Về kinh doanh xăng dầu Số83/2014/NĐ-CP

  03/9/2014

  Ngày 03-09-2014 Kích cỡ văn bản 212.5 KB Tải về 182
  Quy định quy trình tiếp công dân Số06/2014/TT-TTCP
  Ngày 31-10-2014 Kích cỡ văn bản 166 KB Tải về 182
  Về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Số1851/QĐ-TTg

  14/10/2013

  Ngày 30-10-2013 Kích cỡ văn bản 738.59 KB Tải về 184
  Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Số46/2014/NĐ-CP

  15/5/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.42 MB Tải về 184
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm Số68/2014/NĐ-CP

  09/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 175.16 KB Tải về 186
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai Số43/2014/NĐ-CP

  15/05/2014

  Ngày 15-05-2014 Kích cỡ văn bản 528.5 KB Tải về 186
  Quy định về giá đất Số44/2014/NĐ-CP

  15/5/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 725.56 KB Tải về 191
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Số116/2013/NĐ-CP

  04/10/2013

  Ngày 30-10-2013 Kích cỡ văn bản 958.84 KB Tải về 192
  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở Số14/2014/TTLT-BTC-BTP

  27/01/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 118 KB Tải về 192
  Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch dụ công ích quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương Số26/2014/TT-BGTVT

  08/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 993.95 KB Tải về 193
  Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Số86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN

  02/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 168.58 KB Tải về 194
  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Số09/2013/TT-BXD

  01/7/2013

  Ngày 01-07-2013 Kích cỡ văn bản 561.55 KB Tải về 197
  Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. Số108/2014/TT-BTC

  11/8/2014

  Ngày 23-09-2014 Kích cỡ văn bản 313.32 KB Tải về 198
  Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô Số86/2014/NĐ-CP

  10/9/2014

  Ngày 10-09-2014 Kích cỡ văn bản 298.34 KB Tải về 198
  Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Số26/2014/TT-BCT

  28/8/2014

  Ngày 28-08-2014 Kích cỡ văn bản 5.77 MB Tải về 199
  Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Số84/2014/NĐ-CP

  08/9/2014

  Ngày 08-09-2014 Kích cỡ văn bản 135.5 KB Tải về 201
  Ban hành kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Số640/QĐ-BTP

  21/3/2014

  Ngày 21-03-2014 Kích cỡ văn bản 471.3 KB Tải về 202
  Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015. Số2165/QĐ-TTg

  11/11/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 55.08 KB Tải về 204
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Số43/2014/NĐ-CP

  15/5/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 4.48 MB Tải về 204
  Về việc điều tra năng lượng sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp. Số8688/QĐ-BCT

  20/11/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 2.1 MB Tải về 207
  Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Số09/2013/TT-BXD

  01/7/2013

  Ngày 12-08-2013 Kích cỡ văn bản 1010.63 KB Tải về 208
  Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ Số1685/CT-TTg

  27/9/2011

  Ngày 27-09-2012 Kích cỡ văn bản 1.88 MB Tải về 209
  Về việc đính chính Thông tư 218/2013/TT-BTC, ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn..... Số328/QĐ-BTC

  20/02/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 56.03 KB Tải về 212
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế Số08/2014/TT-BTC

  15/01/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 889.3 KB Tải về 216
  Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Số22/2013/QĐ-TTg

  26/4/2013

  Ngày 26-04-2013 Kích cỡ văn bản 205.01 KB Tải về 217
  Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Số76/2014/TT-BTC

  16/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.13 MB Tải về 217
  Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Số47/2014/NĐ-CP

  15/05/2014

  Ngày 15-05-2014 Kích cỡ văn bản 236.5 KB Tải về 218
  Phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 Số75/QĐ-UBDT
  Ngày 29-02-2016 Kích cỡ văn bản 1.74 MB Tải về 218
  Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới Số191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT

  13/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 620.67 KB Tải về 220
  Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấp phép hoạt động điện lực. Số25/2013/TT-BCT

  29/10/2013

  Ngày 06-12-2013 Kích cỡ văn bản 977.44 KB Tải về 221
  Luật đất đai năm 2030 SốSỐ13/2003/QH11

  26/11/2003

  Ngày 15-08-2013 Kích cỡ văn bản 416 KB Tải về 223
  Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng Số01/2014/TT-BTP

  03/01/2014

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 235.5 KB Tải về 225
  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Số127/2013/TT-BTC

  06/9/2013

  Ngày 22-10-2013 Kích cỡ văn bản 90.5 KB Tải về 226
  Quy định về hoạt động in Số60/2014/NĐ-CP

  19/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 841.31 KB Tải về 226
  Phê duyệt đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. Số1758/QĐ-TTg

  30/9/2013

  Ngày 17-10-2013 Kích cỡ văn bản 590.99 KB Tải về 228
  Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng Số04/2014/TT-TTCP

  18/9/2014

  Ngày 18-09-2014 Kích cỡ văn bản 9.19 MB Tải về 228
  Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Số1444/QĐ-TTg

  16/8/2013

  Ngày 19-08-2013 Kích cỡ văn bản 32.54 KB Tải về 229
  Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công thương. Số29/2013/TT-BCT

  13/11/2013

  Ngày 06-12-2013 Kích cỡ văn bản 364.32 KB Tải về 233
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Số63/2014/NĐ-CP

  26/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 4.29 MB Tải về 233
  Về việc công bố bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá năm 2014 Số198/QĐ-BTC

  24/01/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 62.57 KB Tải về 235
  Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Số87/2013/NĐ-CP

  30/7/2013

  Ngày 15-08-2013 Kích cỡ văn bản 69.34 KB Tải về 238
  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Số92/2014/TTLT-BTC-BTP

  14/7/2014

  Ngày 23-09-2014 Kích cỡ văn bản 396.37 KB Tải về 238
  Quy định về bản đồ địa chính Số25/2014/TT-BTNMT

  19/5/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 2.39 MB Tải về 243
  Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ Số25/2014/TT-BTC

  17/02/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 245 KB Tải về 244
  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dự liệu tài liệu lưu trữ Số04/2014/TT-BNV

  23/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 380.37 KB Tải về 244
  Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Số77/2014/TT-BTC

  16/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.17 MB Tải về 247
  Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Số182/2013/TTLT-BQP-BTC

  08/10/2013

  Ngày 30-10-2013 Kích cỡ văn bản 10.83 MB Tải về 248
  Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước Số27/2014/TT-BTNMT

  30/5/3014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.49 MB Tải về 248
  Hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng Số212 /2013/TTLT-BTC-BQP

  30/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 135.5 KB Tải về 251
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong linhc vực dạy nghề. Số148/2013/NĐ-CP

  30/10/2013

  Ngày 29-11-2013 Kích cỡ văn bản 583.1 KB Tải về 252
  Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet Số38/2014/QĐ-TTg

  01/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 752.14 KB Tải về 254
  Phê chuẩn việc miễn nhiệm uỷ viên uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Số1443/QĐ-TTg

  16/8/2013

  Ngày 19-08-2013 Kích cỡ văn bản 34.45 KB Tải về 255
  Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện. Số41/2013/TT-BGTVT

  05/11/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 1.05 MB Tải về 257

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 21, tháng 5 năm 2018