• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay118
  mod_vvisit_counterHôm qua511
  mod_vvisit_counterTuần này118
  mod_vvisit_counterTháng này15483
  mod_vvisit_counterToàn bộ1843717
  Văn bản pháp quy
  Quản lí văn bản Tìm kiếm tải về Đưa lên Quay lại
  Thư mục: Văn bản CĐ trung ương
  Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
  Chọn tất cả:
  Tên văn bản
  Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ Số1685/CT-TTg

  27/9/2011

  Ngày 27-09-2012 Kích cỡ văn bản 1.88 MB Tải về 209
  Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Số22/2013/QĐ-TTg

  26/4/2013

  Ngày 26-04-2013 Kích cỡ văn bản 205.01 KB Tải về 217
  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Số09/2013/TT-BXD

  01/7/2013

  Ngày 01-07-2013 Kích cỡ văn bản 561.55 KB Tải về 197
  Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Số98/2013/TT-BTC

  24/7/2013

  Ngày 24-07-2013 Kích cỡ văn bản 376.79 KB Tải về 99
  Hướng dẫn đánh giá và lập báo cáo xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030. Số2543/BNN-KTHT

  21/8/2009

  Ngày 26-07-2013 Kích cỡ văn bản 195.5 KB Tải về 182
  Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Số1013/QĐ-TTg

  01/7/2010

  Ngày 26-07-2013 Kích cỡ văn bản 48.5 KB Tải về 167
  Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020. Số435/KH-BCĐXDNTM

  20/9/2010

  Ngày 26-07-2013 Kích cỡ văn bản 100 KB Tải về 128
  Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Số09/2013/TT-BXD

  01/7/2013

  Ngày 12-08-2013 Kích cỡ văn bản 1010.63 KB Tải về 208
  Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Số87/2013/NĐ-CP

  30/7/2013

  Ngày 15-08-2013 Kích cỡ văn bản 69.34 KB Tải về 238
  Luật tố cáo Số03/2011/QH13

  11/11/2011

  Ngày 15-08-2013 Kích cỡ văn bản 126 KB Tải về 107
  Luật khiếu nại Số02/2011/QH13

  11/11/2011

  Ngày 15-08-2013 Kích cỡ văn bản 154 KB Tải về 125
  Luật đất đai năm 2030 SốSỐ13/2003/QH11

  26/11/2003

  Ngày 15-08-2013 Kích cỡ văn bản 416 KB Tải về 223
  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng bộ trưởng. Số03/2013/TTLT-BNV-BTC

  31/7/2013

  Ngày 19-08-2013 Kích cỡ văn bản 217.11 KB Tải về 141
  Phê chuẩn việc miễn nhiệm uỷ viên uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Số1443/QĐ-TTg

  16/8/2013

  Ngày 19-08-2013 Kích cỡ văn bản 34.45 KB Tải về 255
  Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Số1444/QĐ-TTg

  16/8/2013

  Ngày 19-08-2013 Kích cỡ văn bản 32.54 KB Tải về 229
  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên của các tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước. Số119/2013/TTLT-BTC-BNV

  26/8/2013

  Ngày 26-08-2013 Kích cỡ văn bản 55 KB Tải về 122
  Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Số90/2013/NĐ-CP

  8/8/2013

  Ngày 29-08-2013 Kích cỡ văn bản 243.07 KB Tải về 78
  Phê duyệt đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. Số1758/QĐ-TTg

  30/9/2013

  Ngày 17-10-2013 Kích cỡ văn bản 590.99 KB Tải về 228
  Quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn xã, khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015. Số447/QĐ-UBDT

  19/9/2013

  Ngày 17-10-2013 Kích cỡ văn bản 894.86 KB Tải về 761
  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Số127/2013/TT-BTC

  06/9/2013

  Ngày 22-10-2013 Kích cỡ văn bản 90.5 KB Tải về 226
  Quy định xử phạt trong lĩnh vực hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Số109/2013/NĐ-CP

  24/9/2013

  Ngày 22-10-2013 Kích cỡ văn bản 1.18 MB Tải về 136
  Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế. Số129 /2013/TT-BTC

  18/9/2013

  Ngày 22-10-2013 Kích cỡ văn bản 164 KB Tải về 140
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Số117/2013/NĐ-CP

  07/10/2013

  Ngày 30-10-2013 Kích cỡ văn bản 284.22 KB Tải về 137
  Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Số182/2013/TTLT-BQP-BTC

  08/10/2013

  Ngày 30-10-2013 Kích cỡ văn bản 10.83 MB Tải về 248
  Về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Số1851/QĐ-TTg

  14/10/2013

  Ngày 30-10-2013 Kích cỡ văn bản 738.59 KB Tải về 184
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Số116/2013/NĐ-CP

  04/10/2013

  Ngày 30-10-2013 Kích cỡ văn bản 958.84 KB Tải về 192
  Ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế Số164/2013/TT-BTC

  15/11/2013

  Ngày 15-11-2013 Kích cỡ văn bản 6.99 MB Tải về 311
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong linhc vực dạy nghề. Số148/2013/NĐ-CP

  30/10/2013

  Ngày 29-11-2013 Kích cỡ văn bản 583.1 KB Tải về 252
  Về việc điều tra năng lượng sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp. Số8688/QĐ-BCT

  20/11/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 2.1 MB Tải về 207
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Số171/2013/NĐ-CP

  13/11/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 3.52 MB Tải về 118
  Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015. Số2165/QĐ-TTg

  11/11/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 55.08 KB Tải về 204
  Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện. Số41/2013/TT-BGTVT

  05/11/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 1.05 MB Tải về 257
  Quy định lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực Việt Nam. Số63/2013/QĐ-TTG

  08/11/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 305.72 KB Tải về 152
  Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Số27/2013/TT-BCT

  31/10/2013

  Ngày 04-12-2013 Kích cỡ văn bản 574.32 KB Tải về 175
  Về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyễn đán Giáp Ngọ 2014. Số25/CT-TTg

  05/12/2013

  Ngày 05-12-2013 Kích cỡ văn bản 208.99 KB Tải về 279
  Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện Số30/2013/TT-BCT

  14/11/2013

  Ngày 06-12-2013 Kích cỡ văn bản 345.74 KB Tải về 177
  Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công thương. Số29/2013/TT-BCT

  13/11/2013

  Ngày 06-12-2013 Kích cỡ văn bản 364.32 KB Tải về 233
  Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấp phép hoạt động điện lực. Số25/2013/TT-BCT

  29/10/2013

  Ngày 06-12-2013 Kích cỡ văn bản 977.44 KB Tải về 221
  Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc Số02/2014/NĐ-CP

  10/01/2014

  Ngày 10-01-2014 Kích cỡ văn bản 2.03 MB Tải về 178
  Hướng dẫn việc áp dụng thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế Số201/2013/TT-BTC

  20/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 601.53 KB Tải về 162
  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Số22/2013/TT-BTP

  31/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 120 KB Tải về 177
  Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng Số01/2014/TT-BTP

  03/01/2014

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 235.5 KB Tải về 225
  Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung Số210/TTLT-BTC-BXD-BTTTT

  30/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 377.94 KB Tải về 267
  Hướng dẫn về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân Số206 /2013/TTLT-BTC-BCA

  25/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 132 KB Tải về 282
  Về thanh toán bằng tiền mặt Số222/2013/NĐ-CP

  31/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 133.74 KB Tải về 289
  Hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng Số212 /2013/TTLT-BTC-BQP

  30/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 135.5 KB Tải về 251
  Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 Số199/2013/TT-BTC

  20/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 1.12 MB Tải về 286
  Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới Số191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT

  13/12/2013

  Ngày 12-02-2014 Kích cỡ văn bản 620.67 KB Tải về 220
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện uỷ thác Tư pháp về dân sự Số18/2014/TT-BTC

  11/02/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 57.07 KB Tải về 301
  Về việc công bố bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá năm 2014 Số198/QĐ-BTC

  24/01/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 62.57 KB Tải về 235
  Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số02/2014/TT-BTC

  02/01/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 5.31 MB Tải về 264
  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở Số14/2014/TTLT-BTC-BTP

  27/01/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 118 KB Tải về 192
  Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" Số12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT

  24/01/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 1.29 MB Tải về 290
  Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ Số25/2014/TT-BTC

  17/02/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 245 KB Tải về 244
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế Số08/2014/TT-BTC

  15/01/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 889.3 KB Tải về 217
  Về việc đính chính Thông tư 218/2013/TT-BTC, ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn..... Số328/QĐ-BTC

  20/02/2014

  Ngày 13-03-2014 Kích cỡ văn bản 56.03 KB Tải về 212
  Ban hành kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. Số640/QĐ-BTP

  21/3/2014

  Ngày 21-03-2014 Kích cỡ văn bản 471.3 KB Tải về 202
  Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 Số374/QĐ-TTg

  17/3/2014

  Ngày 22-04-2014 Kích cỡ văn bản 732.05 KB Tải về 276
  Phổ cập giáo dục xóa mù chữ Số20/2014/NĐ-CP

  24/3/2014

  Ngày 22-04-2014 Kích cỡ văn bản 480.08 KB Tải về 151
  Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Số47/2014/NĐ-CP

  15/05/2014

  Ngày 15-05-2014 Kích cỡ văn bản 236.5 KB Tải về 218
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai Số43/2014/NĐ-CP

  15/05/2014

  Ngày 15-05-2014 Kích cỡ văn bản 528.5 KB Tải về 186
  Quy định về hồ sơ địa chính (kèm theo các mẫu đơn giải quyết TTHC) Số24/2014/TT-BTNMT

   

   
  Ngày 19-05-2014 Kích cỡ văn bản 698 KB Tải về 270
  Thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014 Số1006/KH-ĐA

  17/4/2014

  Ngày 21-05-2014 Kích cỡ văn bản 102 KB Tải về 272
  hướng dẫn kết toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Số98/2014/TT-BTC

  25/7/2014

  Ngày 25-07-2014 Kích cỡ văn bản 584.49 KB Tải về 292
  Về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí Số42/CT-BTTTT

  01/8/2014

  Ngày 01-08-2014 Kích cỡ văn bản 154.25 KB Tải về 301
  Đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP... Số1989/QĐ-BTC

  14/8/2014

  Ngày 14-08-2014 Kích cỡ văn bản 126.46 KB Tải về 299
  Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Số26/2014/TT-BCT

  28/8/2014

  Ngày 28-08-2014 Kích cỡ văn bản 5.77 MB Tải về 199
  Về kinh doanh xăng dầu Số83/2014/NĐ-CP

  03/9/2014

  Ngày 03-09-2014 Kích cỡ văn bản 212.5 KB Tải về 182
  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ôtô Số25/2014/TT-BGTVT

  03/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 506.13 KB Tải về 266
  Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Số47/2014/NĐ-CP

  15/5/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.27 MB Tải về 170
  Quy định về giá đất Số44/2014/NĐ-CP

  15/5/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 725.56 KB Tải về 191
  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dự liệu tài liệu lưu trữ Số04/2014/TT-BNV

  23/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 380.37 KB Tải về 244
  Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong doanh nghiệp Số89/2014/TT-BTC

  07/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 472.64 KB Tải về 258
  Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam Số82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  25/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1008.16 KB Tải về 166
  Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của bộ trưởng bộ GTVT quy định về tổ chức , quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô..... Số23/2014/TT-BGTVT

  26/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 337.86 KB Tải về 145
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Số63/2014/NĐ-CP

  26/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 4.29 MB Tải về 233
  Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch dụ công ích quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương Số26/2014/TT-BGTVT

  08/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 993.95 KB Tải về 193
  Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Số86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN

  02/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 168.58 KB Tải về 194
  Ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc Số14/2014/TT-BLĐTBXH

  12/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.07 MB Tải về 281
  Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Số76/2014/TT-BTC

  16/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.13 MB Tải về 217
  Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet Số38/2014/QĐ-TTg

  01/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 752.14 KB Tải về 254
  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2020 Số88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT

  04/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 134.71 KB Tải về 176
  Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Số46/2014/NĐ-CP

  15/5/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.42 MB Tải về 185
  Quy định về thu tiền sử dụng đất Số45/2014/NĐ-CP

  15/5/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.19 MB Tải về 313
  Về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ thông tin và truyền thông đến hết ngày 31/12/2013 Số933/QĐ-BTTTT

  03/7/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.11 MB Tải về 257
  Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Số29/2014/TT-BTNMT

  02/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 3.96 MB Tải về 153
  Quy định về hoạt động in Số60/2014/NĐ-CP

  19/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 841.31 KB Tải về 226
  Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, thu hồi đất Số30/2014/TT-BTNMT

  02/6/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 416.03 KB Tải về 281
  Quy định về bản đồ địa chính Số25/2014/TT-BTNMT

  19/5/2014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 2.39 MB Tải về 243
  Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước Số27/2014/TT-BTNMT

  30/5/3014

  Ngày 04-09-2014 Kích cỡ văn bản 1.49 MB Tải về 248

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 21, tháng 5 năm 2018