• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay468
  mod_vvisit_counterHôm qua848
  mod_vvisit_counterTuần này1316
  mod_vvisit_counterTháng này8856
  mod_vvisit_counterToàn bộ1854420
  Phòng Văn hoá - Thông tin PDF. In Email

  I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

  II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

  Vị trí, chức năng:

  Phòng Văn hóa và thông tin huyện Krông Bông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; lĩnh vực Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, Bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản…ở địa phương; Tổ chức thực hiện hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch…; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật.

  Phòng Văn hóa và thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, bộ máy biên chế và hoạt động của UBND huyện.

  Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

  Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn và hàng năm; các đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, Bưu chính, viễn thông, báo chí,xuất bản…

  2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện:

  Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, Bưu chính, viễn thông, báo chí,xuất bản…

  3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin.

  4. Về di sản văn hóa:

  a. Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn lực và phối hợp với một số đơn vị liên quan để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương sau khi được phê duyệt.

  b. Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng tại địa phương.

  5. Về nghệ thuật biểu diễn:

  a. Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức hội nghị, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do huyện tổ chức.

  b. Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc.

  6. Về quảng cáo:

  Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân.

  7. Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

  a. Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn.

  b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây  dựng đời sống văn hóa”; Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

  c. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa, dân tộc,  bảo tồn, phát huy, phát triễn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn huyện.

  d. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn huyện.

  e. Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

  f. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý Karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương.

  8. Về nếp sống Văn hóa và gia đình:

  a. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình.

  b. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình truyền thống Việt nam.

  c. Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình, dân số.

  9. Về thể dục, thể thao:

  a. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt.

  b. Xây dựng hệ thống các giải thi đấu, kế hoạch thi đấu hàng năm và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp huyện.

  c. Tổ chức thực hiện các giải thi đấu quốc gia, khu vực sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt.

  10. Về du lịch:

  a. Tổ chức công bố quy hoạch du lịch sau khi được phê duyệt.

  b. Thực hiện các biện pháp để bảo về, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của huyện.

  11. Về Truyền thông, thông tin: Thanh kiểm tra các hoạt động liên quan đến Truyền thông và thông tin trên địa bàn huyện như: các dịch vụ Internet…tham mưu cho UBND huyện và các đơn vị liên quan xử lý vi phạm hoặc nhắc nhở, cảnh cáo.

  12. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, Bưu chính, viễn thông, báo chí,xuất bản...

  13. Tham mưu với UBND huyện về tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quy mô cấp huyện.

  III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

  IV. LÃNH ĐẠO:

  Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại

   
   Ông: Phạm Đình Tấn  Trưởng phòng  
     Ông: Châu Phan  Phó Trưởng phòng   

  V. LIÊN HỆ PHÒNG:

  Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, Krông Bông, Đăk Lăk.

  Điện thoại: 0500.3733720.

  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 22, tháng 5 năm 2018