Lịch công tác tuần 04, tháng 01 năm 2018 In

THÔNG BÁO

Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện Krông Bông

Tuần 04 (từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2018)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

22/01/2018

8h00

Làm việc với Toà án nhân dân huyện, giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại nhà nước

 TAND huyện

Đ/c: Đinh Văn Long -

PCT.UBND huyện

13h30

 Họp BTC Hội thao khối Đảng-Đoàn thể và khối Chính quyền

Huyện uỷ

Thứ ba 23/01/2018

7h30

Hội nghị phổ biến Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

UBND tỉnh

Đ/c: Y Thức Êban -

PCT.UBND huyện

Họp Ban chỉ đạo 24

Ban CHQS huyện

Đ/c: Đinh Văn Long -

PCT.UBND huyện

8h30

 Dự công bố kết luận thanh tra của Sở KH-ĐT

UBND huyện

Đ/c Huỳnh Bài -

CT.UBND huyện

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ tư

24/01/2018

7h30

Hội nghị tổng kết công tác nội   chính và phòng chống tham nhũng

Tỉnh uỷ

Lãnh đạo UBND huyện

8h00

 Hội nghị triển khai ứng dụng CNTT chính phủ điện tử

Sở TTTT

Đ/c: Đinh Văn Long -

PCT.UBND huyện

Hội nghị triển khai Chương trình   mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

Đ/c Huỳnh Bài -

CT.UBND huyện

Chiều

Làm việc tại cơ quan

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ năm 25/01/2018

8h00

Dự lễ đón quân xuất ngũ hoàn thành NVQS trở về địa phương

Ban CHQS huyện

Đ/c Huỳnh Bài -

CT.UBND huyện

Chiều

Làm việc tại cơ quan

UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ sáu 26/01/2018

7h30

 Hội nghị tổ kết công tác thuế và ký hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế giữa Chi cụ thuế và Bưu điện

UBND huyện

Đ/c: Y Thức Êban -

PCT.UBND huyện

Chiều

Làm việc tại cơ quan

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện