• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay151
  mod_vvisit_counterHôm qua656
  mod_vvisit_counterTuần này2394
  mod_vvisit_counterTháng này13973
  mod_vvisit_counterToàn bộ1842208
  Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại huyện Krông Bông PDF. In Email

  Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể của huyện Krông Bông đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

  Huyện ủy đã xác định tăng cường công tác xây dựng Ðảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những bức xúc của nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn đã coi trọng việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, do đó việc tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm thời gian, tiến độ. Nhiều địa phương, đơn vị đã kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt; thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tiễn. 

  Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được tăng cường; sinh hoạt tư tưởng trong các chi bộ được coi trọng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ đã đi vào chiều sâu; các vấn đề nảy sinh kịp thời được xử lý. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ, tổ chức cơ sở (TCCS) đảng đã có những tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Công tác tuyển dụng, quy hoạch cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện khoa học, bảo đảm tính lâu dài, hiệu quả.

  Việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc của nhân dân ở các địa phương trong thời gian qua liên quan đến thu hồi đất, đền bù, giải tỏa đã được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện quan tâm, chú trọng. Các vụ việc, đơn thư, khiếu kiện liên quan đến quản lý đất đai; cấp đất trái thẩm quyền; quản lý tài nguyên, khoáng sản; khai thác lâm sản; bảo vệ rừng… được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tập trung giải quyết, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

  Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, 100% các xã thị trấn đã bố trí phòng tiếp dân, xây dựng quy chế làm việc, phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân để giải quyết những vấn đề vướng mắc, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tổ chức và nhân dân. Huyện đã tiếp nhận đơn thư, đã thụ lý giải quyết vụ việc đạt trên 94%. Đến nay, Ban Dân vận đã tổ chức thành công nhiều buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Công tác dân vận của chính quyền cũng có nhiều chuyển biến và đạt kết quả nổi bật, nhất là trong công tác kiểm kê, bồi thường đã được nhân dân đồng thuận và tạo điều kiện thuận lợi cho huyện giải phóng mặt bằng, đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa thôn, công trình thủy lợi. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cũng đã tích cực thực hiện công tác dân vận theo hướng vì nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, qua đó đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, các mô hình tiêu biểu trong các phong trào, cuộc vận động. Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng “Quỹ vì người nghèo” của Mặt trận tổ quốc; Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Cựu chiến binh với chương trình “Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững”...

  Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ những hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng chưa thường xuyên, công tác tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện chưa sâu rộng, cũng như công tác phối hợp giữa chính quyền với mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện công tác dân vận chưa được đồng bộ, có nơi còn chậm, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này chưa thực sự thường xuyên, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai nhưng chưa xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

  Có thể thấy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhận thức của  cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Krông Bông về công tác dân vận được nâng lên. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ đã coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; thực hiện công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ vậy tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện đã có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ngày càng được nâng cao.

  TH


  TIN MỚI HƠN:
  TIN KHÁC:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 21, tháng 5 năm 2018