• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay152
  mod_vvisit_counterHôm qua656
  mod_vvisit_counterTuần này2395
  mod_vvisit_counterTháng này13974
  mod_vvisit_counterToàn bộ1842209
  Huyện Krông Bông kết quả sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị, về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” PDF. In Email

  Kế thừa những kết quả, kinh nghiệm của 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI, bước vào thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Huyện ủy Krông Bông đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn đảng, toàn dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân cán bộ, đảng viên; gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và xuyên suốt. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tiếp tục chủ động trong triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị trong năm 2018. Từ việc tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung.

  Tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Các cấp ủy đảng đã nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về nội dung, yêu cầu, mục đích của Chỉ thị 05-CT/TW, từ đó triển khai thực hiện các nội dung chủ động, linh hoạt, sáng tạo bằng những phương pháp mới, cách làm hay, đem lại hiệu quả. Triển khai quán triệt nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Tỉnh ủy và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; nhấn mạnh những yêu cầu mới, những nội dung quan trọng của Chỉ thị, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; giao rõ trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, ban hành các văn bản, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Huyện ủy đã tổ chức 3 hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Chuyên đề năm 2017, Chuyên đề năm 2018 đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Ngay sau hội nghị của huyện, các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể  tổ chức triển khai tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở…. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề 2017, 2018 đến các đơn vị, địa phương; hướng dẫn cụ thể các công việc cần làm ngay, từ việc xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị và chuẩn bị các nội dung triển khai xây dựng chương trình hành động toàn khóa, hàng năm của tập thể cũng như xây dựng kế hoạch đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt cho đội ngũ đảng viên và công chức, viên chức khối cơ quan huyện.

  Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong nội dung chuyên đề 2017, 2018, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ các cấp ủy đảng đã lồng ghép các nội dung liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng nội dung chuyên đề với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

  Đặc biệt là Đảng bộ huyện Krông Bông đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 04 - CTr/HU, ngày 22/12/2015 về tiết kiệm làm theo lời Bác, hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn  giai đoạn 2016 - 2020”. Đến nay, Chương trình đã tiết kiệm được trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Năm 2017, nhân kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập huyện, Huyện ủy giải ngân đợt I bằng cách trao 100 con bò sinh sản, trị giá mỗi con 10 triệu đồng cho 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn  ở 14 xã, thị trấn; hỗ trợ cho 30 hộ bị sập nhà do ảnh hưởng cơn bão số 12 mỗi hộ 1 triệu đồng.

  Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội. Tiếp theo thành công của Buổi gặp mặt nông dân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016, năm 2017, Đảng bộ huyện đã ban hành Kế hoạch số 30 - KH/HU, ngày 14/02/2017 về “phát động thi đua và tổ chức gặp mặt phụ nữ điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017’; qua phát động đã có 41 tấm gương phụ nữ điển hình được Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương.Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục ban hành Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 9/01/2018, về phát động phong trào thi đua và tổ chức gặp mặt, biểu dương đoàn viên, thanh niên điển hình tiêu biểu trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018, nhằm phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên trong huyện tích cực làm theo lời Bác trên các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất…

  Vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến, trước hết là việc chủ động xây dựng kế hoạch hành động hàng năm, đề ra công việc, thời gian hoàn thành và nghiêm túc thực hiện các nội dung cam kết về  trách nhiệm với cấp ủy cấp trên. Năm 2016 có trên 95%  cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký những việc làm theo tấm gương, đạo đức  Hồ Chí Minh; Năm 2017 có trên 96% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký những việc làm theo.

  Các tầng lớp nhân dân học và làm theo lời Bác “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, từ đó chung tay góp sức trong các phong trào phát triển địa phương, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các tổ chức, đoàn thể phát động. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều mô hình hay, cách làm mới được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao, tạo sức lan tỏa trong cuộc sống…

  Kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là bước đệm để huyện Krông Bông  nói chung, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện nói riêng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị và  Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

  TH


  TIN MỚI HƠN:
  TIN KHÁC:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 21, tháng 5 năm 2018