• Đặc điểm tự nhiên
 • Lịch sử hình thành
 • Địa giới, bản đồ HC
 • Quy hoạch, phát triển
 • Du lịch, thắng cảnh
 • Thường trực
 • Ban thường vụ
 • Ban Chấp Hành
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Ban Tổ Chức
 • Ban Dân Vận
 • Ban Tuyên Giáo
 • Uỷ ban Kiểm Tra
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
 • Thường trực
 • Đại biểu HĐND
 • Ban Pháp chế
 • Ban Kinh tế - Xã hội
 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lãnh đạo UBND
 • Phòng ban
 • Xã, thị trấn
 • Cơ quan ngành dọc
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Ủy ban MT - TQ
 • Liên đoàn lao động
 • Hội cựu chiến binh
 • Đoàn thanh niên
 • Hội liên hiệp phụ nữ
 • Hội nông dân
 •  

   

   

  Nhận xét về trang thông tin?
   

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay101
  mod_vvisit_counterHôm qua535
  mod_vvisit_counterTuần này2879
  mod_vvisit_counterTháng này14458
  mod_vvisit_counterToàn bộ1842693
  Huyện ủy Krông Bông: Ra nghị quyết lãnh đạo tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 PDF. In Email

  Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28- NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Đồng thời thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 18/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tổ chức và thực hành diễn tập KVPT các huyện Ea Súp, Cư M’gar, Lắk và Krông Bông. Huyện ủy Krông Bông đã ra Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 28/2/2018 về lãnh đạo tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018.

  Theo đó, Nghị quyết yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phát huy trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, thực hành tham gia diễn tập đạt kết quả tốt; tham gia diễn tập phải thực sự, thực tế, gắn với đối tượng và phương án tác chiến sát với đặc điểm tình hình của địa phương trong khu vực phòng thủ huyện; bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao.

  Nghị quyết 07 đã đề ra sáu nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức, triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập bao gồm:

  Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và nhiệm vụ diễn tập cho cán bộ, đảng viên và các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập xác định tốt vai trò, trách nhiệm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các Chi bộ, Đảng bộ tham gia diễn tập phải có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập.

  Căn cứ vào chỉ thị, mệnh lệnh diễn tập của tỉnh, các ban đảng; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện mà nòng cốt là Đảng ủy Ban chỉ huy QS huyện và Đảng ủy Công an huyện tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nội dung diễn tập. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban nội dung và các bộ phận liên quan đến nhiệm vụ diễn tập xong trước ngày 30/3/2018; hoàn thiện các phương án, kế hoạch diễn tập, nội dung, hệ thống văn kiện theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh.

  Tiếp tục củng cố, kiện toàn đủ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, bảo đảm 100% được tập huấn, tham gia diễn tập có chất lượng. Tổ chức bồi dưỡng nội dung, phương pháp thực hành diễn tập cho đội ngũ cán bộ và các ngành tham gia diễn tập (khung tập) xong trước ngày 15/5/2018. Làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất, lực lượng dân quân cơ động, dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng động viên và tham gia thực binh; các địa phương có lực lượng DBDV, DQTV huy động để tham gia diễn tập phải lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc bảo đảm 100% quân số theo quy định; tổ chức xây dựng công trường tại khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương và trạm tiếp nhận quân nhân dự  bị xong trước ngày 15/7/2018; bố trí khu vực thực binh thiết quân luật và khu vực diễn tập vận hành cơ chế xong trước ngày 21/7/2018.

  Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện để chỉ đạo, điều hành, thực hành diễn tập, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong hệ thống chính trị, trong khu vực phòng thủ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật, nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu trong thời gian diễn tập, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, chấp hành nghiêm quy định diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

  Nghị quyết 07 cũng giao các cấp ủy Đảng, Ban CHQS huyện tổ chức quán triệt nghị quyết và các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo công tác phối hợp về chuẩn bị và thực hiện diễn tập đúng quy định.

  TH


  TIN MỚI HƠN:
  TIN KHÁC:

   

  Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  Lịch công tác tuần 21, tháng 5 năm 2018